Vuosikirja 2018 on julkaistu

14.3.2018


Kun viestinnän tavat elävät ja muuttuvat, muuttuu myös kirjoittaminen. Samalla myllerryksessä on kirjoittamisen opettaminen.

Kirjoittamisen käänteitä -teoksen tavoitteena on pohtia ja näyttää, kuinka moninaista kirjoittaminen erilaisissa koulu- ja opiskelukonteksteissa nykyään on. Olemme halunneet nostaa esiin kirjoittamisen asiantuntijuuden kirjoa useista suunnista: artikkeleissa kuuluu monenlaisia opettajien, tutkijoiden, opettavien tutkijoiden, tutkivien opettajien ja ennen kaikkea kirjoittajien ääniä.

Teoksen ovat toimittaneet Anne Mäntynen ja Jonna Riikonen. Vuosikirja on luettavissa jäsensivuillamme ja pian myös tilattavissa verkkokaupastamme.