Jäsenmaksun määräytyminen

Jäsenmaksu määräytyy jäsenrekisterissä olevien tietojen perusteella. Jos laskulla oleva jäsenmaksu ei kohdallasi pidä paikkaansa, ilmoitathan jäsenmaksuun vaikuttavasta muutoksesta riittävät tiedot (esim. työstä poissaolon luonne ja sitä koskeva ajanjakso) sähköpostitse osoitteella

toimisto@aidinkielenopettajainliitto.fi.

Kun olet ilmoittanut muutoksesta, voit maksaa muuttuneen summan jäsenmaksulaskussa olevalla viitteellä.

Tiedäthän, että voit vähentää Äidinkielen opettajain liiton jäsenmaksun verotuksessa.

Jäsenmaksun määräytyminen


Täysi jäsenmaksu 75 €

  • Kokopäiväisesti työskentelevät (alasta riippumatta)
  • Osittaisella hoitovapaalla olevat
  • Osa-aikaeläkeläiset
  • Ulkomailla asuvat jäsenet

Alennettu jäsenmaksu 45 €


Olet oikeutettu alennettuun jäsenmaksuun jos kuluvana vuonna

  • opiskelet kokopäiväisesti yli 6 kk
  • olet kokopäiväisesti hoitovapaalla yli 6 kk
  • olet virkavapaalla, äitiyslomalla tai vanhempainvapaalla yli 6 kk
  • olet työttömänä tai sairaslomalla yli 6 kk
  • olet eläkeläinen yli 6 kk/v.
  • työskentelet osa-aikaisesti (50 %) yli 6 kk/v.

HUOM.! Osa-aikaeläkeläiset, osittaisella hoitovapaalla olevat sekä ulkomailla asuvat maksavat täyden jäsenmaksun.