Foorumi

Äidinkielen opettajain liitto järjestää yhdessä Opetushallituksen kanssa vuosittaisen koulutustapahtuman, Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumin.

Vuoden 2024 foorumi järjestetään yhdessä S2-opetuksen kehittämispäivien kanssa 8.–9.10.2024.