Kaikkien koulu(ksi)

ÄOL:n vuosikirja 2020

Kaikkien kouluksi – kielitietoisuus koulun kehittämisen kulmakivenä

Kielitietoisuudessa piilee hämmästyttävät mahdollisuudet koulujen toimintakulttuurien muuttamiseen. Kielitietoisuus rakentaa ymmärrystä siitä, miten kielellä luodaan koulun sosiaalista todellisuutta – opetusta, ihmisten välisiä suhteita, arvoja, ajattelua, tietoa, oppimista, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. Kielitietoisuus antaa avaimia siihen, miten koulusta saadaan luotua kaikille oppilaille mielekäs, turvallinen, luova, oppimista edistävä ja ajatteluun innostava ympäristö.

Tämän kirjan kirjoittajat ovat kielitietoisen koulun rakentajia. Heidän näkökulmansa kielitietoisuuteen vaihtelevat, osa heistä on tutkijoita, osa opettajia, yksi toimittaja, mutta he kaikki tulevat aukoneeksi uusia suuntia koulun kehittämiselle – unohtamatta menneitä tai nykyisiä saavutuksia. Niinpä luettavanasi on monipuolinen opus, joka avaa uusia näköaloja sekä tarjoaa teoreettista ja käytännön osviittaa koulutietoisen koulun kehittämiseen. Lue ja houkuttele kollegasikin lukemaan! Ryhtykää tekin kielitietoisen koulun rakentajiksi! 

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja

Kirjan on toimittanut Katriina Rapatti.

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys


I Kielitietoisen koulun suuntaviivoja 
 

Ilona Kuukka 
Kielitietoinen koulu rakentaa oppijan identiteettiä

Minna Harmanen ja Katri Kuukka 
Kielitietoisesti koulussa – perusopetus ja lukiokoulutus kielitietoisessa käänteessä

Martti Vainio ja Päivi Virkkunen
Tietoisuus, kieli, puhe – yleisiä myyttejä puhutusta suomesta 

Yrjö Lauranto 
FUNK! Funktionaalis-pedagoginen kielioppi ja suomen kielen opetus

Heidi Niemelä
Kuinka piirtää suomen kieli? Piirustusmetodi osana kieli-ideologioiden ja kielitietoisuuden tarkastelemista 

Katriina Rapatti 
Koulun vastakkainasetteluja purkamaan


II Arkikielestä eri tiedon- ja ammattialojen kieleen


Eija Aalto ja Sanna Mustonen 
Kielitietoista opetusta opettajien yhteistyönä yli oppiainerajojen

Johanna Saario ja Sari Sulkunen 
Tiedonalan kielenkäyttö lukion äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa

Henri Satokangas 
Tiedonaloja ja käsitteitä – kielitietoisuus oppimateriaaleissa

Niina Lilja ja Terhi Tapaninen 
Kielitietoisuuden haasteet ammatillisessa koulutuksessa: esimerkkinä rakennusala 

Arja Kangasharju 
Lukemalla kielitietoiseksi

Lea Kautto, Saara Martikka ja Leija Kuuranhalla 
”Vau! Onpa hyvä idea!” Monilukutaitotutorointi Hämeenlinnassa


III Monikielisyys opetuksen voimavarana 


Salla-Maaria Suuriniemi, Maria Ahlholm ja Ninni Lankinen
Monikielinen pedagogiikka – miksi ja miten?

Jyrki Kalliokoski, Heidi Niemelä ja Reetta Räty
Kohti monikielistä kouluarkea – miten opetuskieli ja yhteisön muut kielet elävät limittäin?