Sähköpostista raporttiin

Petri Laaksonen, Tuija Takala ja Elise Tarkoma (toim.), 2006

Esimerkkejä ammatillisen äidinkielen tekstilajeista ja arvioinnista. Julkaisua voi käyttää käsikirjana, petusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa.

Sähköpostista raporttiin on ensimmäinen ammatillisten perusopintojen äidinkielen tekstitaitojen kokoelma. Se sisältää esimerkkejä erilaisista ammatillisen koulutuksen tekstilajeista:
– asiakirjat
– hakemukset
– itsearvioinnit
– luovan kirjoittamisen tekstit
– opinnäytetyötekstit
– pohtivat ja arvioivat tekstit
– raportit ja työselosteet
– referaatit
– verkkotekstit.

Esimerkkitekstit ovat opiskelijoiden kirjoittamia. Jokaisen tekstin yhteydessä on tietoa sen kontekstista: millä koulutusalalla ja missä vaiheessa opintoja teksti on tehty, mikä on tehtävänanto ja mitkä ovat arvioinnin kohteet. Lisäksi on näkyvillä opiskelijan saama arviointi.

Tavoitteena on, että ammatillisen äidinkielen opettaja voi käyttää julkaisua käsikirjana, opetusmateriaalina ja innoittajana tekstitaitojen opetuksessa. Perusasteen ja lukion opetukseen julkaisu antaa tärkeää tietoa ammatillisen koulutuksen ja työelämän teksteistä.

Julkaisun asiantuntija-artikkelit välittävät ajankohtaista ja konkreettista tietoa ja näkökulmia tekstilajeista ja erilaisen oppijan huomioon ottamisesta tekstitaitojen opettamisessa.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Tilauslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys


Alkusanat


I Tekstitaitojen useat ulottuvuudet

Aino Vuorijärvi: Tekstilaji työvälineenä ammattiin opiskelussa

Tuija Takala: Oppimisvaikeudet tekstitaitojen opetuksessa


II Raportit ja työselostukset

Haastatteluraportit

Työselostusraportit

Työssäoppimisraportit

Näyttöraportit

Toimintasuunnitelma ja arviointi

Opintokäyntiraportit


III Asiakirjat

Vakioasettelumalli

Anomus

Reklamaatiot

Tarjouspyyntö

Tarjous

Muistio

Tiedotteet

Pöytäkirja


IV Hakemukset ja niiden liitteet

Työhakemukset ja ansioluettelot


V Referaatit ja tiivistelmät

Referaatit

Tiivistelmät


VI Opinnäytetyöhön liittyvät tekstit

Opinnäytetyötekstit


VII Esseet

Lähteeseen pohjautuvat pohtivat esseet

Koevastaukset


VIII Kirjallisuustekstit

Lukupäiväkirjat

Kirja-arvostelut

Kirjamainokset

Elokuva-arvostelut


IX Luova kirjoittaminen

Satumodernisaatio

Seitsemän lauseen tarina

Minä-reseptit

Sadutus


X Verkkotekstit

Sähköpostiviestit

Verkkosivujen arvioinnit


XI Itsearvioinnit

Työssäoppimispäiväkirja

Oman oppimisen pohtiminen

Projektityöskentelyn itsearviointi


XII Muut

Kutsu

Asukastiedotteet

Selko-ohje