Äidinkielen opettajain liitto

Äidinkielen opettajain liitto on olemassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia varten. Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.

Vuonna 1948 perustettuun Äidinkielen opettajain liittoon kuuluu noin 1800 jäsentä ja sillä on 22 paikallisjärjestöä ympäri Suomen.

Päätöksiä liitossa tekee 12-jäseninen hallitus apunaan kuusi työryhmää. ÄOL on myös itse jäsenenä useissa eri järjestöissä, ja yhteistyötä tehdään esimerkiksi Opetushallituksen ja eri pedagogisten järjestöjen kanssa.

Liitto julkaisee Virke-nimistä jäsenlehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Joka vuosi julkaistaan myös vuosikirja, joka sisältää artikkeleita jostakin äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen liittyvästä aiheesta.

Äidinkielen opettajain liiton omistama kustantamo Laatusana Oy tuottaa materiaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi. Laatusanan verkkokaupassa on myös runsaasti oppilastehtäviä kirjojen tuntikäsittelyä varten. Nettikauppa välittää vain tilauksia; jäseneksi liittyminen ei ole välttämätöntä.