Yhdessä

ÄOL:n vuosikirja 2022

Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opettamiseen

Vuorovaikutusosaaminen on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen keskeinen oppimistavoite läpi koko koulupolun. Vuosikirja 2022 keskittyy vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen teemoihin ja avaa monipuolisia näkökulmia vuorovaikutuksen opettamisen tueksi: 

Miten vuorovaikutusosaaminen kulkee oppimistavoitteena läpi koko opintopolun? 

Mitä vuorovaikutusosaamisen arvioinnista ja siihen liittyvästä palautteenannosta olisi hyvä tietää? 

Miten kehittää oppijan ryhmäviestintätaitoja ja ryhmän vuorovaikutusta? Entä kuinka ehkäistä kiusaamista vuorovaikutusosaamista kehittämällä? 

Kuinka tukea esiintymisjännityksestä kärsivää oppijaa? 

Mitä vuorovaikutuksen analysoinnista tai vaikkapa laadukkaasta someviestinnästä olisi hyvä opettaa? 

Miten vuorovaikutuksen teemoja voi käytännössä yhdistää äidinkielen ja kirjallisuuden muihin sisältöalueisiin? 

Tutkittua tietoa, opetussuunnitelman näkökulmia sekä arjen ideoita ja kokemuksia vuorovaikutuksen opettamisen tueksi! Kirjan päättää opetusiministeriön tervehdys. 

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja 

Kirjan ovat toimittaneet Suvi-Tuuli Murumäki ja Heljä Haapamäki-Niemi.

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.

Kirjan voi ostaa myös e-kirjana Ellibs-e-kirjakaupasta.

Sisällys


Lukijalle


I Vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen lähtökohtia


Suvi-Tuuli Murumäki, Minna Harmanen ja Anna Rasa
Vuorovaikutusosaaminen opetussuunnitelmien perusteissa – oppimisen laaja kaari koulupolun ensiaskelista aikuisuuden alkuun

Tarja Valkonen
Palaute ja arviointi vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä ja
kehittämisessä

Anne Laajalahti
Vuorovaikutusosaaminen ryhmässä: tietoa, taitoa ja asennetta

Merja Almonkari
Esiintymisjännitys – yhdessä kohti uskallusta


II Käytännössä koettua ja kokeiltua


Heljä Haapamäki-Niemi ja Ulla Koivukangas
Tavoitteelliset kirjallisuuskeskustelut vahvistavat sekä kirjallisuusanalyysi- että vuorovaikutustaitoja

Anna Rasa
Äidinkielen ja ammattiaineiden yhteistyö: vuorovaikutustaitojen kehittäminen ammatillisessa vuorovaikutuksessa

Merja Laine-Sjöström
Esiintymistaitoja lempeästi

Teresa Rautapää
Viestintärohkeus ja esiintymistaitojen moninaisuus etäopetuksessa

Ruut Kaukinen
Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy ammatillisessa
opettajankoulutuksessa?


III Asiantuntijavinkkejä vuorovaikutuksen opettamisen tueksi


Vilja Laaksonen
Vuorovaikutuksen analysoiminen opetuksen kohteena

Pekka Isotalus
Vuorovaikutusosaaminen sosiaalisessa mediassa

Sanna Herkama
Kiusaaminen koulussa – Mitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan olisi hyvä tietää?


IV Lopuksi


Opetusministeri Li Andersson
Vuorovaikutusosaaminen luo yhdenvertaista yhteiskuntaa – opetusministeriön tervehdys

Linkkejä lisälukemiseen