Yhdessä

ÄOL:n vuosikirja 2022

Yhdessä – Näkökulmia vuorovaikutuksen oppimiseen ja opettamiseen

Vuorovaikutusosaaminen on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen keskeinen oppimistavoite läpi koko koulupolun. Vuosikirja 2022 keskittyy vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen teemoihin ja avaa monipuolisia näkökulmia vuorovaikutuksen opettamisen tueksi: 

Miten vuorovaikutusosaaminen kulkee oppimistavoitteena läpi koko opintopolun? 

Mitä vuorovaikutusosaamisen arvioinnista ja siihen liittyvästä palautteenannosta olisi hyvä tietää? 

Miten kehittää oppijan ryhmäviestintätaitoja ja ryhmän vuorovaikutusta? Entä kuinka ehkäistä kiusaamista vuorovaikutusosaamista kehittämällä? 

Kuinka tukea esiintymisjännityksestä kärsivää oppijaa? 

Mitä vuorovaikutuksen analysoinnista tai vaikkapa laadukkaasta someviestinnästä olisi hyvä opettaa? 

Miten vuorovaikutuksen teemoja voi käytännössä yhdistää äidinkielen ja kirjallisuuden muihin sisältöalueisiin? 

Tutkittua tietoa, opetussuunnitelman näkökulmia sekä arjen ideoita ja kokemuksia vuorovaikutuksen opettamisen tueksi! Kirjan päättää opetusiministeriön tervehdys. 

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja 

Kirjan ovat toimittaneet Suvi-Tuuli Murumäki ja Heljä Haapamäki-Niemi.

 

Tilauslomake

 

Sisällys

 

Lukijalle

 

I Vuorovaikutuksen oppimisen ja opettamisen lähtökohtia

 

Suvi-Tuuli Murumäki, Minna Harmanen ja Anna Rasa
Vuorovaikutusosaaminen opetussuunnitelmien perusteissa – oppimisen laaja kaari koulupolun ensiaskelista aikuisuuden alkuun

Tarja Valkonen
Palaute ja arviointi vuorovaikutusosaamisen kehittymisessä ja
kehittämisessä

Anne Laajalahti
Vuorovaikutusosaaminen ryhmässä: tietoa, taitoa ja asennetta

Merja Almonkari
Esiintymisjännitys – yhdessä kohti uskallusta

 

II Käytännössä koettua ja kokeiltua

 

Heljä Haapamäki-Niemi ja Ulla Koivukangas
Tavoitteelliset kirjallisuuskeskustelut vahvistavat sekä kirjallisuusanalyysi- että vuorovaikutustaitoja

Anna Rasa
Äidinkielen ja ammattiaineiden yhteistyö: vuorovaikutustaitojen kehittäminen ammatillisessa vuorovaikutuksessa

Merja Laine-Sjöström
Esiintymistaitoja lempeästi

Teresa Rautapää
Viestintärohkeus ja esiintymistaitojen moninaisuus etäopetuksessa

Ruut Kaukinen
Miten vuorovaikutusosaaminen kehittyy ammatillisessa
opettajankoulutuksessa?

 

III Asiantuntijavinkkejä vuorovaikutuksen opettamisen tueksi

 

Vilja Laaksonen
Vuorovaikutuksen analysoiminen opetuksen kohteena

Pekka Isotalus
Vuorovaikutusosaaminen sosiaalisessa mediassa

Sanna Herkama
Kiusaaminen koulussa – Mitä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan olisi hyvä tietää?

 

IV Lopuksi

 

Opetusministeri Li Andersson
Vuorovaikutusosaaminen luo yhdenvertaista yhteiskuntaa – opetusministeriön tervehdys

Linkkejä lisälukemiseen