Kirjoittamisen käänteitä

ÄOL:n vuosikirja 2018

Kirjoittamisen käänteitä

Kun viestinnän tavat elävät ja muuttuvat, muuttuu myös kirjoittaminen. Samalla myllerryksessä on kirjoittamisen opettaminen.

Kirjoittamisen käänteitä -teoksen tavoitteena on pohtia ja näyttää, kuinka moninaista kirjoittaminen erilaisissa koulu- ja opiskelukonteksteissa nykyään on. Olemme halunneet nostaa esiin kirjoittamisen asiantuntijuuden kirjoa useista suunnista: artikkeleissa kuuluu monenlaisia opettajien, tutkijoiden, opettavien tutkijoiden, tutkivien opettajien ja ennen kaikkea kirjoittajien ääniä.

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja

Kirjan ovat toimittaneet Anne Mäntynen ja Jonna Riikonen.

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

SISÄLLYS


Kokoelman alkusanat
Anne Mäntynen ja Jonna Riikonen


MUUTTUVA KIRJOITTAMINEN


Muuttuuko kirjoittaminen ja mihin suuntaan?
Merja Kauppinen, Anne Mäntynen ja Jonna Riikonen

Opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden ääniä

Ensi kokemuksia verkko-opetuksesta
Kaisa Jänis


KIRJOITTAMINEN IDENTITEETIN JA AJATTELUN TUKENA


Miten tukea yläkoululaisten kirjoittamista?
– Kokemuksia erään lukuvuoden ajalta
Hanna Käkelä

Monialaiset taiteet identiteettityön välineinä yläkoulussa ja lukiossa – esimerkkinä kirjallisuusterapiasta inspiroituva sarjakuva
Elisa Auvinen ja Katja Kontturi

Miten kirjoittaa mahdollisista minuuksista? Fanifiktio spekulatiivisena omaelämäkerrallisena kirjoittamisena
Sanna Tapionkaski

Tiedonalakohtaiset tekstitaidot – historian oppiaineen essee kriittisen ajattelun kehittäjänä
Hilkka Paldanius


KIRJOITTAMINEN YHTEISTYÖNÄ

”Meijän piti jutella siitä kuvasta ja kehittää se tarina” Yhteistoiminnallinen kirjoittaminen aloittelevia kirjoittajia tukemassa
Marja Hannula ja Elina Törmä

Kukaan ei kirjoita yksin
Nora Ekström

Kaksi kertojaa, yksi ääni
Anne Leinonen ja Eija Lappalainen

Lukion verkkolehti vapaan viestinnän foorumina
Maarit Nopsanen


Kirjoittajat