Pikku-Finlandia 2019

Äidinkielen opettajain liiton Pikku-Finlandia-kirjallisuusesseekil­pailun voitti Tampereen Kalevan lu­kion opiskelija Pyry Vais­maa. Hänet pal­kittiin Helsingin Kirja­messuilla Kruununhaka-lavalla lau­antaina 26.10.2019 klo 12.00. Vaismaan voitokas essee Mieletön pudotus kä­sit­te­lee Albert Camus’n romaania Si­vullinen (1942).

Pyry Vaismaa Kalevan lukio, Tampere

Pikku-Finlandia-kilpailu järjestettiin tänä vuonna 35. kerran. Kilpailu to­teutetaan Suomen Kirjasäätiön tuella.

Kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 37 kirjallisuuses­seetä, joista loppukil­pailuun pääsi kuusi. Palkintoraatiin kuuluivat Sari Hyytiäinen (raadin puheenjohtaja, Äidin­kielen opettajain liitto), Minna Harmanen (opetus­neuvos, Opetus­halli­tus), Karo Hämäläinen (kirjailija ja Parnasso-leh­den vastaava tuot­taja), Anna Holl­sten (yliopistonlehtori, Helsingin yli­opisto) ja Paula Ha­vaste (Suomen Kirjaili­jaliiton edustaja, kirjailija ja tiedekeskus Heure­kan tee­matuottaja).


Palkintoraadin puheenjohtaja Sari Hyytiäinen tiivistää raadin ajatukset voittajasta:

Essee teki raatiin vahvan vaikutuksen persoonallisella tyylillään, teok­sen hen­kilökohtaisella luennalla ja liikkeellä teoksen maailmasta reaa­limaailmaan, elokuviin ja teoksen filosofiseen taustaan – eksistentialis­miin. Siirtymät teok­sen analyysista omaan tulkintaan ja lukukokemuk­sen erittelyyn ovat erittäin luontevia. Esseestä henkii Sivullisen minä­kertojan kokemus maailmasta ja omasta tilastaan siinä. Yllättävät tyy­linvaihdokset akateemisesta kirjallisuus- ja taidepohdinnasta arkipäi­väiseen kuvaukseen ovat vaikuttavia ja kuvasta­vat hienosti paitsi kir­joittajan omaa kokemusta myös hänen tulkintaansa te­oksen päähenki­lön, Mersault’n, kokemuksesta. Esseen lopetus on raadin mielestä upea:

Niin - hengittäminen, se ei saa siltikään loppua. Sivullinen opetti minut ole­maan rehellinen itselleni. Ei pidä pyristellä vastaan, vääntää itseään asentoi­hin, joissa vain muut näyttävät hyvältä. Liikkeessä täytyy pysyä. Täytyy olla aineenvaihduntaa. Täytyy edetä ripein askelin, tietäen, että jokainen niistä voi olla ratkaiseva pudotus pohjattomaan onkaloon. Kul­jen kadulla viistosti ja kaulukset ylhäällä. Taustalla kuulen vain liiken­teen melun sekä äänen, joka syntyy, kun pikkukivi rapisee kengänpoh­jassa pölyistä asfalttia vasten.”

LOPPUKILPAILUTYÖT 2019


VOITTAJA

Pyry Vaismaa: Mieletön pudotus
Kalevan lukio, Tampere
Opettaja: Terhi Lintunen


MUUT FINALISTIT

Okko Hartikainen: Onko tunteva tuomittu kärsimään?
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Opettaja: Sinikka Herajärvi

Arttu Jalonen: Katse kohti ilmastonmuutosta
Oriveden lukio
Opettaja: Minna Sippola

Mairi Liukko: Ajatella
Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
Opettaja: Sinikka Herajärvi

Emilia Rantanen: Kaiken takana on ihminen
Kuortaneen lukio
Opettaja: Risto Pulkkinen

Adrian Sundberg: Kirjallisuuden meri
Hankoniemen lukio
Opettaja: Katriina Kyrölä