Monilukutaitoa digiaikaan


– lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet

 

Vuosikirja 2016.

Kirjassa monilukutaidon tarkastelu on kohdistettu erityisesti digitalisaation synnyttämiin tekstiympäristöihin sekä tieto- ja viestintäteknologian integrointiin osana opetusta ja oppimista: Millaisia tekstitaitoja nykymaailmassa tarvitaan, kun tutut tekstilajit muuttuvat ja saavat uusia ulottuvuuksia? Miten luku- ja kirjoitustaidon opetusta voisi päivittää digimaailman tarpeisiin?

Kirja on saativissa vain PDF-versiona.

Hinta 15 €

Kirjan ovat toimittaneet Kaisa Leino ja Outi Kallionpää.

 

 

Tilauslomake

Sisällys

Kaisa Leino ja Outi Kallionpää
    Toimittajien alkusanat

MONILUKUTAIDON MONINAISUUS

Minna Harmanen
    Monilukutaito laajentaa opetuksen tekstitietoisuutta
    – kielitietoinen käänne opetussuunnitelmien perusteissa

Reijo Kupiainen
    Monilukutaidon pedagogiikka ja sosiaalinen diversiteetti

Päivi Jokinen
    Suomenoppijat monilukutaidon ytimessä

TULKINNAN JA ARVIOINNIN MAAILMA

Kaisa Leino
    Monipuolinen verkkotekstien käyttö tukee tekstitaitoja

Tuomas Kaseva
    Oi kyllä, monilukutaito pelastaa äidinkielen opetuksen  

Carita Kiili
    Opettaja nettilähteiden arviointia tukemassa


LUOVAA JA YHTEISÖLLISTÄ TUOTTAMISTA

Outi Kallionpää
    Uusien kirjoitustaitojen opetus – paluu tarinanuotioille

Harto Pönkä
    Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa

Saija Leiding ja Penni Pietilä
    Mikä se on se vitun juttu, millä se vitun juttu tehdään
    − Monilukutaito ammatillisissa perustutkinnoissa

UUDET YMPÄRISTÖT MUKANA OPPIMISESSA

Merja Kauppinen ja Tero Kinnunen
    Digitaalinen monilukutaito
    – oppimaan oppimista päivitetyin keinoin     

Elina Kouki
    Didaktikosta digididaktikoksi ja muita hullunkurisia tarinoita

Kaisa Leino
    Monilukutaitoa harjoittavia tehtäväesimerkkejä