Kiinni fiktioon

ÄOL:n vuosikirja 2019

Kiinni Fiktioon – Kirjallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta

Kaunokirjallisuuden lukeminen on oleellinen osa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainetta ja palvelee niin kielitajun, luku- ja ilmaisutaidon, ihmis- ja itsetuntemuksen kuin kulttuurisen ymmärryksen ja yleissivistyksen kehittymistä. Miten saada opetuksessa esiin kaikki nuo lukemisen aspektit? Onko jokin niistä selvästi merkityksellisempi kuin jokin toinen? Ja miten lukutaitoa voi mitata?

Entä mitä ja miten lukea? Onhan maailman kirjojen meri rannaton. Jotkut kaipaavat kaanonia, toiset vannovat vapaan, omaehtoisen valinnan nimeen. Monelle nuorelle kokonaisteoksen lukeminen tuntuu valtaisalta haasteelta, kun taas toiset lukevat yhä enemmän ja monipuolisemmin. Miten sytyttää lukemisen kipinä kaikkiin alakoulusta alkaen?

Kirjallisuudentutkimus tarjoaa alati uusia tapoja lähestyä kirjallisuutta ja muovaa koko kirjallisuuskäsitystä. Pitkän uuskritiikin tradition mukaisesti kouluopetus on ohjannut lukemaan kaunokirjallisuutta sen kieltä ja kerronnan keinoja eritellen. Entä teosten ja todellisuuden suhde ja opetussuunnitelmissakin mainittu kulttuurinen lukutaito? Tai vain eläytyvä, nautiskeleva lukeminen – olisiko sille tilaa ja tilausta? Uudet tutkimussuunnat tunteidentutkimus ja ekokritiikki taas lähestyvät kaunokirjallisuutta omista näkökulmistaan, lukutaidon ja oppimisen tutkimus täsmentävät kuvaa lukutaidon olemuksesta. Näitä teemoja ja kysymyksiä käsittelevät vuosikirjassa niin tutkijat kuin opettajat.

Tutkittua, koettua ja koeteltua!

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja

Kirjan on toimittanut Mervi Murto.

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys


Lukijalle


I TUTKITTUA


Merja Kauppinen ja Juli Aerila
Luokanopettajat kirjallisuuskasvattajina

Aino Mäkikalli
Kirjallisuusteorian mahdollisuudet nykykoulun kirjallisuuden- opetuksessa: uuskritiikin sinnikäs taival

Elias Heikkonen
Kaunokirjallisuuden lukutaito äidinkielen ylioppilaskokeessa

Siru Kainulainen
”Lukemisesta on paljon hyötyä, mutta se on myös elämys”
– yläkoululaisten lukutaitoa koskevista käsityksistä

Outi Oja
IB:n Finnish A literature -oppiaineen opetuksessa uskotaan taitojen siirtovaikutukseen

Toni Lahtinen
Ilmastonmuutos kirjallisuudentutkimuksessa ja -opetuksessa

Anna Hollsten ja Riikka Rossi
Tunteiden taistelua: tunteet lukijaan vaikuttamisen keinona kaunokirjallisuuden sisällissotakuvauksissa

Pirjo Lyytikäinen
Synkkä kauhu ja kauhun lumo Poen novellissa Usherin talon häviöII KOETTUA JA KOETELTUA


Marjo Ahopelto
Lukija kirjallisuudenopetuksen keskiössä

Päivi Kiiski
Ajattelutaitoja ja yhteistä omaisuutta

Katariina Knuutinen
Lukemista koulussa ja koulun ulkopuolella

Leija Kuuranhalla
Äidinkieli ja kirjallisuus vaihtoi maisemaa!

Paula Koskimäki
Tulenkantajien sota

Marja Rikaniemi ja Erja Matinlassi
Kirjallisuuden opetus yläluokilla – integrointia ja innostamista

Millä eväillä kirjallisuutta opettamaan?


Kirjoittajat