Lukutaito-ohjelma ja Lukuloma

Äidinkielen opettajain liitto on keskeisesti mukana Opetushallituksen Lukutaito-ohjelman toiminnassa ja tekee aktiivisesti työtä Kansallisen lukutaitostrategian toteuttamiseksi.

Lukuloma on kirja-alan järjestöjen ja lukutaitotoimijoiden yhteinen kampanja, jossa ÄOL on yhtenä toteuttajana mukana.