Lukeminen on taitolaji

ÄOL:n vuosikirja 2024

Lukeminen on taitolaji – puheenvuoroja lukijoista, lukemisesta ja lukutaidosta

Lukemiseen ja lukutaitoon voidaan syventyä monista näkökulmista. Hyötynäkökulma on varmasti yleisin, onhan lukeminen kaiken oppimisen perusta, ja erilaisten tekstien erittelyn ja tulkinnan taito yksi tärkeimmistä läpi elämän tarvittavista taidoista.

Lukutaitoon on liittynyt viime vuosina paljon huolipuhetta sekä lukutaidon eriytymisen kehityssuuntien arviointia ja erittelyä. Toisaalta lukemista on alettu tarkastella yhä enemmän kognitiivista taitoa laajempana kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä, johon kytkeytyy niin tunteet, kokemukset kuin persoonallisuuskin. Tämän kirjan kirjoittajat antavat eväitä lukutaitotyön tutkimusperustaiseen vahvistamiseen tarkastellessaan lukemista moninäkökulmaisesti – yksilön taitona, mutta myös yhteisöllisyyden rakennusaineena, osana ympäröivää kulttuuriamme ja minuuttamme. Lukeminen on yhtä aikaa yksinäistä, yksilöllistä, yhteisöllistä ja kulttuurisidonnaista. Jokainen lukija on yksilö, mutta yksikin lukukokemus voi liittää yksilön osaksi yhteisöä ja tarjota kokemuksen osallisuudesta.

Vaikka perinteinen painettu kirja kuuluisi yhä harvemman lukurutiineihin, me uskomme, että lukutaitoa tarvitaan myös tulevaisuudessa. Vahva ja toimiva lukutaito on meidän kaikkien yhteinen asia, sillä sen avulla me kohtaamme toisemme, tulkitsemme ympäröivää yhteiskuntaa ja ilmaisemme itseämme.

Kirjan ovat toimittaneet Mari Järvenpää ja Merja Kauppinen.

Hinta

20 € / PDF

25 € / painettu kirja

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.

Vuosikirjan voi ostaa myös e-kirjana Ellibs-e-kirjakaupasta.

Sisällys


Lukijalle


I Lukijaksi kasvetaan ja kasvatetaan


Kohti lasten ja nuorten yhteisöllistä lukemista
Merja Kauppinen ja Juli-Anna Aerila

Lukijan identiteettityö elinikäisenä oppimisena
Roosa Suomalainen

Lukemaan oppii lukemalla
Pirjo Hiidenmaa

S2-oppijoiden monilukutaidon tukeminen 
ammatillisessa koulutuksessa
Sanna Mustonen ja Minna Suni

Sammakon kokoinen sydän – Lukivaikeus
ja sen tukeminen koulupolulla
Anne Karttunen

10 teesiä lukutaidon oppimisesta ja opettamisesta
Leea Lakka ja Penni Pietilä


II Lukijayhteisöissä toimitaan


Lukuvartti luo lukemiseen rutiinia
Virva Lehmusvaara ja Jonna Ristevirta

Lukuklubi lisää hyvinvointia
ja tukee vuorovaikutustaitojen kehittymistä
Taru Hämäläinen

Kirjastosta keinoja lukuinnon herättelyyn
Sini Helminen

Lukutaitotyötä järjestöissä, kunnissa ja Opetushallituksessa
Mari Järvenpää