Kirjoitan – siis olen

Luovan kirjoittamisen opas peruskoulun 5.–9. luokille

Annamari Saure (toim.), 2008

Itsetuntoa ja itsetuntemusta kehittäviä luovan kirjoittamisen tehtäviä peruskoululaisille.

Opetuskansio sisältää kahdeksan opetuspakettia jokaiselle luokalle viidennestä yhdeksänteen.

Kirjoitan – siis olen! -kansiolla on kaksi keskeistä tavoitetta. Toinen on oppia yhä paremmaksi kirjoittajaksi harjoittelemalla, kokeilemalla ja uskaltamalla. Toinen tavoite on suurempi: löytää keinoja ilmaista itseään ja tunteitaan kirjoittamalla, kehittää itsetuntoa ja rakentaa itsetuntemusta.

Kansio sisältää kahdeksan kaksoistuntia kullekin vuosiluokalle viidennestä yhdeksänteen. Vaikka oppitunnit on suunniteltu tietyille luokka-asteille, toimivat viidennen luokan tehtävät yhdeksännelläkin.

Opettajan ohjeissa ja oppilaiden sivuilla on mukana erilaisia arviointikeskustelun ja palautteen antamisen ohjeita. Kansion lopussa on ohje luovan kirjoittamisen portfolilion laatimista varten.

Hinta 50 € + lähetyskulut

Koulukohtainen monistusoikeus.

Tilauslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys


Näin käytät Kirjoitan – siis olen -kansiota

Kirjoitan – siis olen, tunnen ja ymmärrän


Tehtäviä 5.-luokkalaisille

Olen monenlainen

Olen vihainen ja iloinen

Polkua pitkin

Hulluttelua sanoilla

Runoilua

Satuilua

Aistit auki

Yllätyksiä


Tehtäviä 6.-luokkalaisille

Minulla on mukavaa

Sanoista tekstiä

Elämäni auringot

Pikkutarkkaa

Loihe loitsimaan

Kuukausia

Kuu on eniten kuu

Onnenpäivä


Tehtäviä 7.-luokkalaisille

Jos minä olisin

Minä kirjoittajana

Aisteja ja tunteita

Muodonmuutoksia

Kuvia ja sanoja

Minun tieni

Kirjoitetaan yhdessä

Minulla on ystävä


Tehtäviä 8.-luokkalaisille

Minä olen

Miltä tuntuu?

Kummallista

Matkalla maisemaan

Totta ja tarua

Haikuja ja tankoja

Tekstiä mistä vain

Matka syvyyteen


Tehtäviä 9.-luokkalaisille

Monenlainen minä

Kissa vieköön

Kertomukseen upoksiin

Olenko minä

Tunteen maisemia

Pienestä muistan

Unesta maailmaan

Voimavarani


Luovan kirjoitamisen portfolio