Samassa verkossa

ÄOL:n vuosikirja 2021

Samassa verkossa – Näkökulmia äidinkielen ja kirjallisuuden verkko-opetukseen

Verkko-oppimisen mahdollisuudet ja haasteet ovat puhuttaneet opetusalalla jo pitkään. Kevät 2020 ravisteli opetuksen kenttää vielä perustavanlaatuisesti, kun koronapandemia siirsi koulut etäopetukseen. Lähiopetuksesta verkkoon siirtyneet opettajat joutuivat tarkastelemaan pedagogiikkaa uudella tavalla, kokeilemaan rohkeasti eri ratkaisuja ja myös oppimaan näistä kokeiluista.

Tässä kirjassa tarkastellaan verkko-opetusta ruohonjuuritasolta käsin ja annetaan ääni arjen asiantuntijoille. Osa kirjoittajista on pitkän linjan verkko-opettajia ja tutkijoita, kun taas osa on omaksunut uudet pedagogiset työvälineet ja toimintatavat pikaisella aikataululla.

Kirjoittajien teksteissä painottuvat erityisesti vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisöllisyyden luomisen keinot etänä tapahtuvassa opetuksessa. Kirja toimii niin käytännön oppaana ja ideapankkina opettajalle kuin tiiviinä katsauksena ajankohtaiseen tietoon tekijänoikeuksista oppimismuotoiluun.

Hinta

15 € / PDF

20 € / painettu kirja

Kirjan ovat toimittaneet Saija Leiding ja Emilia Tapio.

Tilauslomake

ÄOL:n jäsenet pääsevät lukemaan vuosikirjan maksutta täältä.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Sisällys

 

Lukijalle

 

I Etäopetuskokeiluja ja arjen käytäntöjä

 

Márton Hirvonen ja Elina Tuominen
Verkkoluentojen ja Wilma-tehtäväpakettien välissä – mitä opimme koronakeväästä?

Hanna Rahko ja Helena Raski
Etäopetusjakson kokeiluista arjen työkaluiksi

Tuija Takala
Yksilöllisyys verkko-opetuksessa

Tarja Pasanen
S2-oppijat etäohjauksessa – näin selviän haasteista

Salla Seuri
Lukemista ruudun takaa. Mikä toimii lukion kirjallisuuden etäopetuksessa?

 

II Näkökulmia verkko-opetukseen

 

Satu Erra ja Suvi-Marja Hautanen
Oppiminen on vuorovaikutusta – yhteisöllistä oppimista etäkoulu Kulkurissa

Hanna Hovila ja Elina Johansson
Miten opettaja rakentaa viestintää ja vuorovaikutusta verkossa?

Riikka Aurava
Pelillisyys etäopetuksessa

 

III Tieto tukee verkkopedagogiikan polulla

 

Tuija Alasalmi
Pedagoginen käsikirjoitus ja oppimismuotoilu

Antti Paakkari
Digitalisaatio ja yritysten uudenlainen läsnäolo verkko-opetuksessa

Liisa Ilomäki
Digiosaamisesta kriittiseen lukutaitoon

Tarmo Toikkanen
Kaksi pientä porsasta ja iso paha susi – tarina tekijänoikeudesta, rahan vallasta ja keinulaudasta

 

Kirjoittajat