Virke

Virke on Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti.

Äidinkielen opettajain liiton tärkeä tiedotuskanava on neljästi vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Virke. Virkkeen linjasta ja sisällöstä vastaavat hallituksen valitsemat päätoimittaja ja toimitusneuvosto. 

Lehden päätoimittajana toimii Milja Ahtosalo ja toimitussihteerinä toiminnanjohtaja Sari Hyytiäinen.

Haluatko kirjoittaa Virkkeseen?

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan Virkkeeseen, ota ensin yhteyttä esimerkiksi alla olevalla lomakkeella sopiaksesi kirjoituksesi aiheesta, aikataulusta ja sopivuudesta Virkkeeseen. Lehden toimitusneuvosto käsittelee kaikki tulleet ideat seuraavassa kokouksessaan.

Lehteen voi tarjota tutkimukseen pohjautuvia juttuja, juttuja ajankohtaisista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen asioista, henkilöhaastatteluja tai katsauksia tietokirjoista.

Virkkeen toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia.

Yhden sivun jutun ohjepituus on 3000 merkkiä.

Kahden sivun jutun ohjepituus on 5000–7000 merkkiä.

Kirjakatsauksen pituus on max. 2500 merkkiä.

Kirjoituksen tulee sisältää pääotsikko, ingressi ja väliotsikointi. Olisi myös hyvä, jos kirjoittajalla olisi tarjota kuvamateriaalia kirjoitukseen.

Valmis kirjoitus kuvineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen virke@aidinkielenopettajainliitto.fi. Liitä mukaan yhteystietosi.