Yläkoulun Nuori Aleksis

Yläkoulun Nuori Aleksis 2024 -projektiin voivat osallistua kaikki kevään 2024 aikana luokilla 7–9 opiskelevat oppilaat.

Osallistujista kootaan suuri lukijaraati, joka lukee omatoimisesti kevään ja kesän aikana vuonna 2023 
ilmestynyttä, kotimaista, nuorille tarkoitettua kauno- ja tietokirjallisuutta. 

Raatilaisten suosikit kootaan elokuussa, ja niiden perusteella raadin parhaat lukijat valitsevat palkinnon saajan.

1 500 euron rahapalkinto kirjailijalle jaetaan Turun Kirjamessuilla.


Yläkoulun Nuori Aleksis -lukijaraati järjestetään viidennen kerran. Viime vuonna palkinnon sai Siiri Enoranta teoksellaan Maailmantyttäret (WSOY).

Vaikka lukemisen vähenemisestä ja lukutaidon heikkenemisestä puhutaan paljon, on meillä myös nuoria, jotka ovat kiinnostuneita kirjallisuudesta ja lukevat paljon. Nuori Aleksis on tarkoitettu juuri heille!

Vähimmäisvaatimus raatilaisille on 15 kirjan lukeminen.


Yläkoulun Nuori Aleksis -aikataulu ja prosessin kulku


11.1.–13.2.2024: Opettajat saavat ilmoittaa mukaan luokilla 7–9 opiskelevia oppilaitaan tämän sivun ilmoittautumislomakkeella.

13.2.–22.8.2024: Oppilaitaan ilmoittaneet opettajat saavat tarkemmat ohjeet ja raatilaisten lukuaika alkaa. Ohjeet lisätään ennen ilmoittautumisajan loppumista myös tälle sivulle.

Suuri lukijaraati lukee heille jaettavalta listalta viime vuonna ilmestynyttä nuorten kauno- ja tietokirjallisuutta. 22.8. mennessä raatilaisten opettajat palauttavat ÄOL:lle raatilaisten lukulistat ja kirja-arviot neljästä suosikkiteoksestaan.

ÄOL kokoaa kirja-arvioiden perusteella palkintoehdokkaat. Viisi ahkerinta lukijaa muodostavat loppuraadin, jonka tehtävänä on päättää palkinnon saaja.

Loppuraatiin pääsyyn vaikuttavat ensisijaisesti luettujen teosten määrä ja tasatilanteessa se, miten hyvin omat suosikit on perusteltu.

20.9.2024: Loppuraati kokoontuu Äidinkielen opettajain liiton toimistolla Helsingissä. Raatilaisten opettajien toivotaan pääsevän saattajiksi.

4.10.2024: Loppuraati palkitsee valitsemansa kirjailijan Turun Kirjamessuilla. Raatilaiset voivat ottaa mukaan opettajansa tai huoltajansa.

Raatilaisten ja saattajien matkakulut korvataan.


Yhteydenpito raatilaisiin opettajien kautta


Opettajat saavat raatilaisille jaettavaksi kirjalistan, johon on koottu viimevuotiset nuorten kauno- ja tietokirjat. Opettaja voi valita, jakaako hän kirjalistan oppilaileen sähköisesti vai tulostaa sen.

Raatilaisten tehtävänä on lukea listan teoksia niin paljon kuin he ehtivät ja jaksavat. Elokuussa he palauttavat opettajilleen sellaiset listat, joihin he ovat merkinneet ne teokset, jotka ovat lukeneet. Lisäksi raatilaiset palauttavat arvionsa neljästä suosikkiteoksestaan paremmuusjärjestyksessä.

Opettajat voivat palauttaa kirjalistat ja kirja-arviot ÄOL:oon sähköisinä tiedostoina tai skannattuina.

Jokainen lukulistansa ja kirja-arvionsa palauttanut raatilainen saa osallistumistodistuksen ja palkitun kirjan muistoksi tärkeästä työstään.

Kirjalista ja muut materiaalit

Vuoden 2023 yläkoulun Nuori Aleksis -palkinto

Siiri Enoranta: Maailmantyttäret, WSOY

Aiemmin palkitut:

2022
Anne-Maija Aalto: Mistä valo pääsee sisään (Otava)

2021
Elisa Nieminen: Rikki revityt (Myllylahti)

2020
Marisha Rasi-Koskinen: Auringon pimeä puoli (WSOY)