Äidinkielen opettajain liitto

 

Äidinkielen opettajain liitto on olemassa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia varten. Liitto tukee jäseniä opetustyössä, huolehtii ajankohtaisten asioiden tiedottamisesta, seuraa koulutuspolitiikkaa ja toimii jäsentensä yhdyssiteenä. Liitto seuraa äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tilannetta koko maassa sekä auttaa opettajia erilaisissa opetukseen ja kouluun liittyvissä kysymyksissä.

 

Työtä työajalla, vai miten se nyt olikaan?

9.5.2019
Opettajan on hämmästyttävän helppoa olla aina töissä. Samalla kun arvostamme omaa pedagogista vapauttamme, voimme uuvuttaa itsemme tekemällä töitä missä ja milloin tahansa.