Kirjoittamisen työpaja

Johanna Pentikäinen, 2022

Yli 200-sivuinen 5.–9.-luokkalaisille soveltuva kirjoittamisen opetuksen materiaalikansio, jonka viesti on, että kirjoittamista tulee opettaa oppijoita inspiroivien ja houkuttelevien tekstien avulla!

Opetuskansio sisältää runsaasti ohjeita ja työvälineitä laajan tekstin tuottamiseen työpajamuotoisessa opetuksessa. Ohjeistus on laadittu tekstilajeittain aina omasta elämästä kirjoittamisesta fantasiaan ja mielipidekirjoituksesta aineistopohjaiseen kirjoitelmaan. Jokaisessa kokonaisuudessa apuna on esimerkkiteksti eli mentoriteksti, mutta materiaalit on laadittu niin, että niitä voi käyttää myös muiden tekstien ohessa.

Opetuskokonaisuudet on rakennettu kolmitasoisesti 5.-luokkalaisia, 7.-luokkalaisia ja 9.-luokkalaisia ajatellen. Eritasoisia materiaaleja voi hyödyntää myös eriyttämiseen. Materiaalia voi käyttää myös soveltaen esimerkiksi niin, että kirjoitustehtävä on kytketty ilmiölähtöisen oppimisen osaksi.

Materiaalin voi tilata joko PDF:nä tai kansiona. Käytämme PDF-tiedoston lähettämiseen WeTransfer-ohjelmaa. Tilaaja saa sähköpostitse linkin sivulle, jossa tiedosto on ladattavissa seitsemän päivän ajan.

Kansiolla on koulukohtainen monistusoikeus.

Hinta 60 € + lähetyskulut (kansio)

Tilauslomake⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

SISÄLLYS


Johdanto 

Esipuhe                                                                                  
S2-vinkkejä
Ehdotus 45–90 minuutin kirjoitustunnin rakenteeksi           
Tukikysymyksiä oman työskentelyn arvioinnin avuksi          
Mentoriteksti, kirjoittajan tärkein apuväline


Omasta elämästä kirjoittaminen

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Opetustuokioiden aiheet                   
5. luokka: Mun juttu
7. luokka: Voiko nuoruuden käyttää väärin?
9. luokka: Sitä ei voi ylittää, sitä ei voi alittaa, sitä ei voi kiertää – nuoruudesta täytyy mennä lävitse
Lomake: Mentoritekstin käyttö: prosessin vaiheet   
Lomake: Tekstin suunnittelun vaiheet


Mielipidekirjoitus

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Opetustuokioiden aiheet       
5. luokka: Hyvät aikuiset, antakaa koirien leikkiä puistossa!
7. luokka: Mopoautot ovat vaarallisia!
9. luokka: Kaikenkarvaiset ystävämme tappavat meitä yhä tehokkaammin
Lomake: Mielipidekirjoituksen analysointi


Fantasia                                                                                 

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Opetustuokioiden aiheet
5. luokka: Austraasian viimeiset lapset, ensimmäinen luku
7. luokka: Taru Sormusten herrasta 1, luku 2: Menneisyyden varjo
9. luokka: Suomea lohikäärmeille
Lomake: Fantasiakertomuksen kaari
Lomake: Henkilöhahmon kehittäminen        
Lomake: Henkilöhahmon sisäiset piirteet
Lomake: Henkilöhahmot ja hahmojen väliset suhteet          
Lomake: Fantasiamaailman hahmottelua


Rikoskertomus  

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
5.luokka: Lasse-Maijan etsivätoimisto: Hotellin arvoitus
Lomake: Juonen kulku
Lomake: Henkilöhahmon suunnittelu
7. luokka: Maria Kallion ensimmäinen tapaus
       Lomake: Juonen kulku
       Lomake: Henkilöhahmon taustatietojen suunnittelu
9. luokka: Hommissa omakotitaloalueella
       Lomake: Juonen kulku
       Lomake: Henkilöhahmon ”ruumiinavaus”
       Apukysymyksiä jännitystarinan suunnittelua varten


Fiktion kirjoittaminen

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Kirjoittamisen tukeminen
5. luokka: Joy and Heron
       Lomake: Tarinan kerrokset
7. luokka: K15, kaksi ensimmäistä lukua
9. luokka: Kaikenkokeneet


Runous                                                                                    

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Sikermän koostamisen työvaiheet
5. luokka: sikermä Eppu Nuotion runoja
7. luokka: Nuoruusiän kriisi
9. luokka: sikermä Aura Nurmen runoja


Aineistopohjainen kirjoitelma

Ehdotus opetuskokonaisuudeksi
Mentoritekstit
Aineistopohjaisen kirjoitelman työvaiheet
Lomake: Oman aiheen rajaaminen
Lomake: Oman aiheen jäsentäminen
Lomake: Sitä vai tätä mieltä? Näkemyksen valinta
Lomake: Pohtivan tai väittävän esseen rakentaminen
Sovellusvinkki