Virkkeen historiaa

Virke perustettiin Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehdeksi vuonna 1964, neljätoista vuotta itse liiton perustamisen jälkeen. Vaatimaton mustavalkoinen kuusitoistasivuinen lehdykkä ilmestyi silloin neljä kertaa vuodessa. Ensimmäisessä numerossa julistettiin lehden nimikilpailu ja seuraavassa Virke-nimi komeili jo kannessa.

Virke kehittyi nopeasti merkittäväksi tiedonvälityskanavaksi ja vuodesta 1973 lehteä ryhdyttiin julkaisemaan jo kuusi kertaa vuodessa. Kokokin kasvoi A5:stä B5:een, sivumäärä lisääntyi ja myös lukijamäärä kasvoi liiton jäsenmäärän lisääntyessä.

1990-luvulla lehti sai ensin kaksivärisen kannen, sitten muutamia nelivärisivuja sisäänsä. Vuodesta 2003 lehti on ollut kokonaan nelivärinen.

Vuonna 2001 Virke muuttui jälleen 4 kertaa vuodessa ilmestyväksi. Silloin sähköinen tiedonvälitys oli jo edennyt niin pitkälle, että tarvetta kuusi kertaa ilmestyvälle lehdelle ei enää ollut. Liiton nettisivut tulivat vahvasti mukaan tiedonvälitykseen.

Vuonna 2012 Virke laajeni myös nettiin painetun lehden rinnakkaisversioksi, jonka tarkoituksena oli mm. jatkaa keskustelua Virkkeessä ilmestyneiden juttujen teemoista ja tiedottaa ajankohtaisista asioista.

Virkkeen tekijöinä ovat kaikkina vuosina olleet liiton aktiivijäsenet. He ovat kirjoittaneet, toimittaneet ja päättäneet lehden sisällöstä. Lehti toimii sekä liiton hallituksen ja jäsenistön äänenkannattajana että aikakauslehtimäisenä ajankohtaisten artikkeleiden julkaisukanavana.