Kirjallisuuden opettamiseen tarvitaan kirjoja (HS 13.1.2024)

16.1.2024

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.1.2024.

--

Yksi keskeisimmistä edellytyksistä hyvän lukutaidon kehittämiseen on se, että vanhemmat tuovat kaunokirjallisuuden lastensa elämään mahdollisimman varhain. Päiväkodeissa ja kouluissa ammattilaiset sitten jatkavat tätä tärkeää tehtävää. Jo alakoulussa kaunokirjallisuuden on kuuluttava arkeen ja sitä on myös systemaattisesti opetettava äidinkielen tunneilla.

Kaunokirjallisuuden lukemisen merkitys lapsen lukutaidon kehittymiselle on todistettu esimerkiksi kansainvälisessä PIRLS-lukutaitotutkimuksessa, jonka uusimmat tulokset julkaistiin viime vuonna.

Jotta kirjallisuutta voitaisiin kouluissa lukea, on oltava tarjolla kirjoja. Kirjastolaitos on mainio apu kouluille erityisesti nyt, kun monet opettajat tekevät työtään vuokra- tai väistötiloissa, joihin ei ole ollut mahdollista perustaa koulu- tai luokkakirjastoa. Monen koulun kirjakokoelman on home tuhonnut.

Kirjallisuuden opiskeleminen onnistuu tehokkaimmin, kun kaikki luokassa ovat lukeneet saman teoksen. Suurissakin kaupungeissa on kuitenkin haastavaa haalia kasaan kokonaiselle oppilas- tai opiskelijaryhmälle samaa teosta siten, että kaikki kerkiäisivät lukea sen yhdessä käsiteltäväksi. Pienillä paikkakunnilla kirjojen saatavuus on vielä suurempi ongelma.

Mahdollisuudet kirjojen lukemiseen eivät ole tasa-arvoiset eri puolilla maata. Kirjastojen tarjonta vaihtelee suuresti paikkakunnittain, eikä kaikissa kirjastoissa ole vanhempaa kirjallisuutta lainkaan hyllyssä. Koulujen kirjamäärärahat ovat kutistuneet erityisesti toisen asteen pakollisuuden myötä, koska oppikirja- ja tietokonehankinnat ovat suuri menoerä. Tässä tilanteessa kuntapäättäjien on vaikea taata sekä kirjastotoimelle että kouluille riittävästi rahaa kirjallisuuden hankkimiseen.

Oppivelvollisuuskoulussa on pystyttävä noudattamaan opetussuunnitelmaa, joka edellyttää kirjallisuuden opiskelemista ja tutustumista myös klassikkokirjallisuuteen. Kun lukutaidon ja lukemisen edistäminen on myös hallitusohjelmassa, tulisi kehittää ratkaisu myös tähän kirjojen saatavuusongelmaan. Yksinomaan ääni- tai e-kirjat eivät sitä ole – tarvitsemme edelleen painettuja kirjoja.


Irene Bonsdorff
puheenjohtaja

Terhi Davies
lukioryhmän puheenjohtaja
Äidinkielen opettajain liitto