”Hei, on niin helppoo olla onnellinen!”

29.4.2024

Kevään kirjoitustaidon ylioppilaskokeen teemana oli onnellisuus, ja abiturientit pohtivat sitä monesta eri näkökulmasta. Keskivertoabin onnellisuuden lähteitä ovat niin perhe ja ystävät kuin omat taidot ja harrastuksetkin tai pienet, ohikiitävät onnelliset hetket. Monet osoittavat teksteissään kypsyyttä käsittelemällä myös onnellisuuden kääntöpuolia, esimerkiksi mielenterveysongelmia ja vastoinkäymisiä elämän eri osa-alueilla – onneksi useat nuoret tuntuvat olevan sitkeitä selviytyjiä, vaikka arkielämän haasteet ovat välillä mittavia ja vakavia.

Ylioppilasteksteissä sivutaan myös koulua, onhan ylioppilaaksi valmistuva kokemusasiantuntija viettänyt siellä vähintään 12 vuotta. Koulunkäynti on kirjoittajien mukaan ollut välillä onnellista, välillä taas ei, aivan kuten olettaa saattaa. Monella kirjoittajalla on kokemuksia koulukiusaamisesta tai muusta syrjimisestä, mutta onneksi mukana on myös tarinoita hyväksytyksi tulemisesta ja koulukavereilta tai opettajilta saadusta tuesta. Kouluyhteisöllä on siis merkitystä. Siellä kohtaavat erilaiset ihmiset erilaisine taustoineen ja tarpeineen. Mutta millainen kouluyhteisö on onnellinen?

Kouluyhteisön onnellisuus lähtee oppilaiden ja opettajien välisestä vuorovaikutuksesta. Kun oppilaat voivat ilmaista itseään vapaasti ja kokevat, että heidän ajatuksensa ja tunteensa otetaan vakavasti, syntyy onnellisuutta lisäävä luottamuksen ilmapiiri. Kun oppilaat ja opettajat kunnioittavat ja tukevat toisiaan, kaikkien on hyvä olla.

Usein onnellisuus opettajan työssä kumpuaa siitä, että opettaja näkee oppilaidensa kehittyvän ja onnistuvan. Onnistuminen ei tarkoita pelkkiä hyviä arvosanoja ja menestystä kouluvertailuissa, vaan myös oppilaiden henkilökohtaista kasvua ja oivalluksia. Onnellinen koulu on paikka, jossa oppiminen on innostavaa ja motivoivaa eikä pelkästään suorittamista.

Onnellinen kouluyhteisö on sellainen, jossa panostetaan hyvinvointiin. Se tarkoittaa esimerkiksi riittäviä resursseja koulun oppilashuoltoon ja psykososiaaliseen tukeen kriisin sattuessa.

Kouluyhteisön onnellisuuden ylläpito vaatii työtä ja sitoutumista kaikilta osapuolilta. Mutta kun panostamme yhteiseen hyvinvointiin ja rakennamme avointa, turvallista ja tukevaa koulukulttuuria, voimme luoda ympäristön, jossa kaikki voivat kukoistaa ja olla onnellisia – niin oppilaat kuin opettajatkin.

Yo-kokeen aineistona ollut Olavi Uusivirran sanoitus kertoo onnellisuuden helppoudesta, mutta myös muistuttaa siitä, että kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä. Sanoituksen mukaan parempi onkin elää tässä ja nyt ja tyytyä siihen, mitä on. Ei kuitenkaan tyydytä vähempään kuin onnelliseen kouluun.

Olen nyt aloittanut kauteni ÄOL:n varapuheenjohtajana. Entisenä mutta mieleltäni ikuisena partiolaisena lupaan: "Tahdon tehdä parhaani!"

Terhi Davies
varapuheenjohtaja