ÄOL:n vuosikokoustiedote: Huolipuhe mitätöi lukutaidossa onnistumisia

20.1.2024

Koulumaailmaan liittyvä keskustelu on viime aikoina ollut negatiivissävytteistä: on uutisoitu muun muassa opettajien auktoriteetin menetyksestä, nuorten lukutaidon rapautumisesta ja keskittymiskyvyn heikentymisestä sekä opettajien ja nuorten uupumisesta. Tilanne koulumaailmassa kuulostaa usein toivottomalta.

Globaali tilanne ei kuulosta yhtään paremmalta. Maailman talousfoorumin tuoreen riskiraportin mukaan väärän tiedon leviäminen on maailman suurin lyhyen ajanjakson uhka. Kriittistä lukutaitoa tarvitaan entistäkin enemmän tekoälyn maailmassa, jossa aidon näköisiä tekaistuja uutisia voi tehtailla sekunneissa. On yhä tärkeämpää erottaa mis- ja disinformaatio faktoihin perustuvasta informaatiosta ja nähdä harhaanjohtavan tiedon riskit.

Jatkuva huolipuhe ei auta, vaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat toivovat, että talkoisiin paremman lukutaidon ja oppilaiden hyvinvoinnin puolesta lähtisi koko yhteiskunta. Vain sillä tavalla tilanne voi todella muuttua. Kaiken huolen keskellä on tärkeää myös huomata, mitkä asiat meillä ovat jo hyvin tai erinomaisesti.

PIRLS- ja PISA-tutkimusten (2023) mukaan suomalaiset nuoret ovat edelleen huippulukijoita. Valtaosalla  nuorista on erinomainen tai hyvä lukutaito, ja nämä nuoret  selviytyvät  ilman kohtuuttomia ponnistuksia toisen asteen opinnoistaan ja pärjäävät muutenkin elämässään. Jotain siis on kodeissa ja kouluissa tehty oikeinkin.

Kokoonnuimme 20.–21.1. Turkuun ÄOL:n talvipäiville 140 äidinkielenopettajan voimin ja kannustamme kaikkia opettajia ja vanhempia iloitsemaan lasten ja nuorten onnistumisista. Yhdessä voimme jatkaa hyviä käytänteitä, ottaa niiden rinnalle uusia toimintatapoja ja näin saavuttaa paremman tulevaisuuden, jossa lukutaito ja sen myötä myös hyvä kirjoitustaito ovat jokaisen ihmisen arkea tukevia perustaitoja.

Haluamme myös muistuttaa, että äidinkielenopettajan työ eri kouluasteilla on edelleen palkitsevaa, ja kannustamme nuoria alalle. Koemme olevamme etuoikeutettuja, kun saamme olla tukemassa lapsia ja nuoria heidän matkallaan yhteiskunnan vaikutusvaltaisiksi jäseniksi. 

Äidinkielen opettajain liitto ry