ÄOL:n lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

12.6.2024

Äidinkielen opettajain liittyo ry
12.6.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

LAUSUNTO
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ammatillisen koulutuksen kokeilua koskevat säädösehdotukset

Englanninkielisten tutkintojen ongelma on, että englanti on harvoin opiskelijoiden äidinkieli, eikä myöskään opettajien englannin kielen taito riitä välttämättä hyvän opetuksen tarjoamiseen englanniksi. Niinpä tutkinnot ovat käytännössä huonolla englannilla opetettuja ja opiskeltuja tutkintoja, jotka eivät ole kilpailukykyisiä sen enempää Suomessa kuin maailmallakaan. Englanninkielisen koulutuksen lisäämistä Suomessa tulee mielestämme harkita tarkasti eikä sitä tule lisätä vain sillä perusteella, että siihen olisi hakijoita.

 

Oppimisen tukea ja erityistä tukea koskevat säädösehdotukset

Oppimisen tukeen tarvitaan pitkäaikaisia systeemejä. OPVAA ei ole ehditty vielä kehittämään täysin toimivaksi, kun se ollaan viemässä pois. Mikäli OPVA toimintamuotona poistuu, esimerkiksi TUVAA tulisi kehittää ja rahoittaa sen korvaamiseksi.

Kielitaidon kehitys vaatii myös kielitiedon kehittymistä: sanaston lisäksi tarvitaan tietoa kielen rakenteesta. Siksi kielen opetuksessa on erityisen tärkeää käyttää kelpoista kielen opettajaa.

Yhteisten tutkinnon osien tai ammatillinen opettaja pystyy tarjoamaan oppimisen tukea sitä paremmin, mitä pienempiä opetusryhmät ovat. Viime vuosina ryhmäkoot ovat kasvaneet kaikilla tietämillämme koulutuksen järjestäjillä niin, että 25 opiskelijan ryhmät ovat tavallisia ja on jopa yli 30 opiskelijan ryhmiä. Aiemmilta vuosilta tuttu 17–18 opiskelijan ryhmäkoko yhtä opettajaa kohti olisi hyvä.

 

Muut kommentit

Yto-pooli eli yhteisten tutkinnon osien asiantuntijoista koostuva, tähän asti työelämätoimikuntia tukenut OPH:n kokoama ryhmä on nostettava laissa viralliseksi toimijaksi työelämätoimikuntien rinnalle, etenkin jos tutkintojen kehitystyö tulee työelämätoimikuntien päätehtäväksi. Vaihtoehtoisesti jokaiseen työelämätoimikuntaan tulisi nimetä yhteisten tutkinnon osien asiantuntijajäsen: tämä vaihtoehto voisi tukea myös yhteisten tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien integraatiota ja muuta yhteistyötä. Joka tapauksessa tutkintojen kehitystyössä on huomioitava myös yhteiset tutkinnon osat, jotka muodostavat merkittävän osuuden kaikista ammatillisista perustutkinnoista sekä osaamispistemäärän että tarvittavan osaamisen osalta.