Tulevaisuuslukutaitoa lukion aineenopettajille -webinaarisarja

28.2.2022

Tulevaisuukoulu järjestää keväällä lukion aineenopettajille maksuttoman, Opetushallituksen rahoittaman tulevaisuuslukutaidon ja -ajattelun koulutuskokonaisuuden verkossa. Koulutuksessa tehdään tutkimusmatka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin sekä perehdytään megatrendien aiheuttamiin muutoksiin työelämässä ja yhteiskunnassa. Webinaareissa vierailevat ulkopuoliset asiantuntijat, kuten Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta. 

Webinaarisarjassa perehdytään tulevaisuusajattelun perusteisiin ja menetelmiin ja suunnitellaan opetuskokeiluja omassa taustayhteisössä. Kokeilut voivat olla monialaisia ja ilmiölähtöisiä. Tavoitteena on etsiä ja löytää lukion eri oppiaineisiin sekä omaan opetukseen sopivia tapoja rohkaista nuoria toimimaan toivomansa tulevaisuuden puolesta. 

Aloituswebinaari: 19.4. klo 9–12
Syventävät teemawebinaarit: 26.4. ja 3.5. klo 9–11
Päätöswebinaari: 10.5. klo 9–12 (asiantuntijana Arto O. Salonen)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset webinaareihin: https://www.nuori.fi/toiminta/tulevaisuuskoulu/tulevaisuuslukutaito-lukio-aineenopettajat/