Suomalaisen kirjoituskilpailun 2023 aiheena suomalainen luovuus

24.8.2023


Lukiolaisille suunnatun Suomalaisen kirjoituskilpailun aiheena on tänä vuonna suomalainen luovuus.

Suomalainen kirjoituskilpailu haastaa lukiolaiset pohtimaan, millainen merkitys luovuudella on ja on ollut suomalaisille sekä mitä luovuus ylipäätään on.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää Suomalaisen kirjoituskilpailun 16. kerran edessä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Rosebud-kirjakaupan ja Suomen Kuvalehden kanssa. Kilpailussa käsitellään ajankohtaisia Suomea ja suomalaisuutta koskevia kysymyksiä, ja sitä  tukee tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Ks. lisää Suomalaisesta kirjoituskilpailusta ja sen tehtävistä osoitteesta https://www.klubi.fi/suomalaisuus/kirjoituskilpailu-2023/

Kilpailu jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12. asti.