Palava sydän: Kirjoituskilpailu peruskoulun yläluokkien oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille

20.2.2023

Saima Harmaja -seura ry. järjestää yhteistyössä Äidinkielen opettajain liiton ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa kirjoituskilpailun yläkoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille.

Kilpailussa on kaksi sarjaa:
1. Peruskoulun yläluokkien oppilaat
2. Toisen asteen opiskelijat

Molempien sarjojen parhaat saavat 200 euron palkinnon. Lisäksi jaetaan kirjapalkintoja. Voittajat kutsutaan vastaanottamaan palkintonsa Helsinkiin marraskuussa 2023.

Kilpailutöiden enimmäispituus on neljä sivua rivivälillä 2, fontilla 12. Jokaisen kilpailutyön mukana lähetetään liitetiedosto, jossa on oppilaan nimi, koulun nimi ja osoite sekä opettajan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi jokaiselta kirjoittajalta tarvitaan suostumus tekstien käyttöön ja arkistointiin. Suostumus lähetetään kilpailutyön lähettämisen yhteydessä liitteenä samassa viestissä. Arkistoinnista on keskusteltu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston kanssa. SKS tekee lopullisen vastaanottopäätöksen, kun kilpailu on päättynyt.

Kilpailuaika alkaa 1.3.2023 ja päättyy 30.9.2023. Kilpailun palkinnot jaetaan marraskuussa 2023. Kilpailutyöt lähetetään osoitteella:

toimisto (at) aidinkielenopettajainliitto.fi

Viestin otsikkoon kirjoitetaan maininta Palava sydän ja peruskoulu tai toinen aste.

Tuomaristoa johtaa Saima Harmaja -seuran puheenjohtaja, toimittaja Päivi Istala. Kilpailun muut tuomarit ovat kirjailija Olli Heikkonen, arkistonjohtaja Outi Hupaniittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, toiminnanjohtaja Sari Hyytiäinen Äidinkielen opettajain liitosta ja professori Pirkko Nuolijärvi Saima Harmaja -seurasta.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista kilpailuun tulleita tekstejä omilla sivuillaan.

Molempien sarjojen kilpailutehtävät löytyvät uutisen liitteenä olevasta kilpailukutsusta. Myös suostumuslomake on tämän uutisen liitteenä.