9. luokan valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet julkaistaan keväällä 2023 sähköisenä Äly-oppimisympäristössä

23.11.2022

9. luokan valtakunnalliset äidinkielen ja kirjallisuuden kokeet julkaistaan keväällä 2023 sähköisenä Äly-oppimisympäristössä.  

Kokeet mittaavat oppilaan osaamista perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien mukaan. Tulospalvelussa oppilaiden osaamista voi tarkastella ja verrata valtakunnallisesti. 

Valtakunnallinen koe tukee päättöarviointia. Sen avulla oppilaiden arviointi on yhdenmukaista ja vertailukelpoista ja opettaja saa myös arvokasta tietoa siitä, miten oppilaat ovat saavuttaneet opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet.

Lue lisää Älyn sivuilta: https://aly.alyapp.fi/9-luokan-valtakunnallinen-aidinkielen-ja-kirjallisuuden-koe/