Suomalainen kirjoituskilpailu 2022

15.8.2022

Suomalainen kirjoituskilpailu 2022 on alkanut ja jatkuu itsenäisyyspäivään 6.12.2022 asti. Vuoden 2022 teemana on "Metsä".

Kilpailu on tarkoitettu kaikille lukion opiskelijoille.

Helsingin Suomalainen Klubi ry järjestää Suomalaisen kirjoituskilpailun 15. kerran yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton, Otavan ja Suomen Kuvalehden kanssa. Kilpailun teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin. Kilpailua tukevat tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra sekä metsäteollisuusyhtiö UPM.

Kilpailun sääntöihin, esitteeseen ja tehtäviin voi tutustua osoitteessa https://www.klubi.fi/suomalaisuus/kirjoituskilpailu-2021/.

Kilpailutehtävät palautetaan osoitteeseen https://www.klubi.fi/suomalaisuus/kirjoituskilpailu-2021/vastausten-jatto/.