Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2.–3.8.2022 Paasitornissa, Helsingissä

28.2.2022

Foorumin 2022 teemana on "Vaikuttava vuorovaikutus"

Ilmoittautuminen 3.6.2022 mennessä:
www.oph.fi/koulutus

Ks. ohjelma oheisesta liitteestä.

Liitteet