Kutsu Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokoukseen 2022

5.1.2022

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous pidetään 23.1.2022 alkaen kello 10 zoom-etäyhteydellä.

Ilmoittautumislomake kokoukseen on verkkosivujen jäsenalueella, jonne kirjaudutaan sähköpostiosoitteella: https://www.aidinkielenopettajainliitto.fi/jasensivut/vuosikokous-2022/

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksessa vahvistetaan menneen kauden toimintakertomus ja päätetään liiton linjasta, toiminnan painopisteistä ja taloudesta vuodeksi eteenpäin sekä hyväksytään kuluneen kauden tilinpäätös.

Kokous valitsee kolme jäsentä ÄOL:n hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Mari Erho, Teresa Rautapää ja Taina Timonen-Keskimäki, jotka kaikki ovat edelleen vaalikelpoisia.

Kokous valitsee myös liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Jaakko Sarmola on erovuorossa varapuheenjohtajan tehtävästä. Hän on edelleen vaalikelpoinen.

Uudet ehdokkaat esitellään Virkkeessä 4/2021 ja verkkosivuilla. Liiton jäsenet voivat asettaa omia ehdokkaitaan myös kokouksessa. Vuosikokouksessa vaalikelpoisia, ääni- ja puhevaltaisia ovat kaikki ÄOL:n jäsenet.

Kokouksessa käsitellään myös hallituksen esitys sääntömuutokseksi.

Äidinkielen opettajain liitto ry:n hallitus

 

 

PAIKALLISYHDISTYSTEN EHDOKKAAT PUHEENJOHTAJIKSI

 

Helsingin seudun äidinkielen opettajat ry. ehdottaa Irene Bonsdorffia ÄOL:n puheenjohtajaksi.

Bonsdorff työskentelee Töölön yhteiskoulussa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina. Hän on opettanut aikaisemmin myös yläkoululaisia sekä sivutoimisesti myös finskaa ja S2:sta. Oman koulun arjessa on läsnä sekä yläkoulun että aikuislukion ja kaksoistutkintolaisten elämä.

Bonsdorff on osallistunut ÄOL:n toimintaan mm. julkaisuryhmän jäsenenä ja toiminut vuodesta 2018 saakka paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Erityisesti viime vuosina häntä ovat työllistäneet äikänmaikan työn ohessa tehtävät rehtoria avustavana opettajana ja LOPS21-työn koordinointi.

Bonsdorff on oppinut tuntemaan ÄOL:n piirissä toimivia ihmisiä ja kykenee varmasti tulemaan toimeen kaikkien yhteistyötahojen kanssa. Puheenjohtajan tehtävässä vuoropuhelu kaikkien kanssa on tärkeää, onhan huoli oppiaineen asemasta, erityisesti laaja-alaisesta yleissivistyksestä ja lukutaidosta kaikille yhteinen.

 

Lapin äidinkielen opettajat ry esittää, että Äidinkielen opettajain liiton varapuheenjohtajaksi valitaan kolmannelle kaudelle Jaakko Sarmola.

Sarmola on 45-vuotias rovaniemeläinen perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka on ollut ÄOL:n hallituksen jäsen vuosina 2009–2014. Varapuheenjohtaja hän toiminut vuodesta 2018, ja elokuusta alkaen hän on ollut liiton puheenjohtaja. Opettajana Sarmola on työskennellyt 20 vuotta.

Lapin äidinkielen opettajat ry pitää tärkeänä, että varapuheenjohtajalla on vankka kokemus edunvalvonnasta. Varapuheenjohtajalla tulee olla ajantasainen tieto ja vaikuttamiskanavat paitsi koulutuspolitiikassa myös palkkaedunvalvonnassa. Näihin Sarmolalla on erinomaiset valmiudet: hän on edustanut Äidinkielen opettajain liittoa OAJ:n pedagogisessa toimikunnassa vuodesta 2008, ja omalla paikkakunnallaan hän on toiminut luottamusmiehenä ja useissa OAJ:n luottamustehtävissä vuodesta 2005. Vuosina 2012–2014 sekä 2018–2020 Sarmola oli OAJ:n hallituksen jäsen. Hän on myös OAJ:n valtuuston jäsen.

Sarmola on erittäin hyvin verkostoitunut sekä Lapissa että valtakunnallisesti. Hänellä on hyvät henkilökohtaiset kontaktit muihin pedagogisiin järjestöihin, Aineopettajaliittoon ja Opetusalan ammattijärjestöön. Hän tietää, miten missäkin tilanteessa tulee toimia, ja hän osaa myös viestiä toiminnasta luontevasti.

Lapin äidinkielen opettajat ry katsoo, että valitsemalla Jaakko Sarmolan edelleen varapuheenjohtajakseen ÄOL pitää yllä vahvaa edunvalvontaansa.

 

 

PAIKALLISYHDISTYSTEN EHDOKKAAT HALLITUKSEN JÄSENIKSI

 

Keski-Suomen äidinkielen opettajat ry. esittää jatkoa ÄOL:n hallituksen jäsenenä Gradiassa ammatillisen koulutuksen äidinkielen opettajana työskentelevälle Mari Erholle. Vahvan ammatillisen opetuksen tuntemuksen lisäksi Erholla on useiden vuosien opetuskokemus peruskoulusta sekä ajantasainen kosketus lukiomaailmaan kaksoistutkinto-opiskelijoiden äidinkielen opettajana.

Erho on myös laatinut niin perusopetuksen, lukion kuin ammatillisen koulutuksenkin verkko-opetusmateriaaleja eri tilaajille. Ammattilaisena Erho on aktiivinen ja kehitysmyönteinen ja jakaa osaamistaan mielellään myös kollegoilleen ympäri maata. Erho on esitelmöinyt mm. verkko-opetukseen liittyvästä vuorovaikutuksesta seminaareissa sekä Suomessa että ulkomailla.

Erho on monialaisesti verkostoitunut ja ollut mukana useissa eri projekteissa. Esimerkiksi Erho on suunnitellut yleisötyön tehtäväkokonaisuuksia Jyväskylän kaupunginteatterille, osallistunut asiantuntijana Kopioston Kopiraittila-hankkeeseen sekä toiminut Jyväskylän kirjamessujen Kirjaharju-osaston 2021 pääorganisoijana. Erho on myös toiminut pedagogisena tukena kotimaisen videopelialustan kehittäjille.

Erho ennen kaikkea aktiivinen, kehitysorientoitunut ja idearikas ammattilainen, jonka käsissä asiat etenevät, kehittyvät ja tulevat tehdyiksi. Tällaisia tekijätyyppejä ÄOL kaipaa! Erholle ammatillisen äidinkielen opetuksen aseman kirkastaminen on kiinnostava ja ammatillisesti ajankohtainen haaste mutta myös henkilökohtaisella tasolla merkityksellistä.

Erho on aktiivisesti mukana monissa eri yhteisöissä: Tällä hetkellä hän on KSÄO:n hallituksen jäsen ja sihteeri. Hän toimii myös Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry:ssä, Muuramen kunnan opetuspalveluiden kehittämisen toimikunnassa sekä Muuramen lukion vanhempainyhdistyksessä. Erho on toiminut sekä ÄOL:n että AOL:n ammatillisen koulutuksen työryhmässä sekä ÄOL:n hallituksen tiedotusryhmässä.

Työ on vielä kesken, sillä maailma ei ole valmis. Äänestetään yhdessä Erho uudelle kaudelle.

Monialainen timantti ja raudanluja äidinkielen opetuksen ammattilainen Mari Erho Keski-Suomesta ÄOL:n hallitukseen!

 

Lahden seudun äidinkielen opettajat ry. esittää, että Teresa Rautapää jatkaa Äidinkielen opettajain liitto ry:n hallituksen jäsenenä.

Rautapää on 33-vuotias yläkoulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden sekä draaman opettaja. Hän työskentelee Vääksyn Yhteiskoulussa Asikkalassa. Ensimmäisen kokonaisen lukuvuotensa opettajana hän aloitti 2011.

Rautapää on toiminut aktiivisesti eri tehtävissä ÄOL:ssa ja Lahden seudun äidinkielen opettajien hallituksessa yli kuuden vuoden ajan. ÄOL:n hallituksessa Rautapää on toiminut sekä liiton tiedotus- että lukiotyöryhmissä. Tällä hetkellä Rautapää edustaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia myös Aineopettajaliitossa.

Teresa Rautapää on sydänjuuriaan myöten huolestunut nuorten lukuharrastuksen vähäisyydestä, mutta suhtautuu intohimoisesti oppilaidensa ja opiskelijoidensa yksilöllisten luku- ja kirjoitustaitojen kehittämiseen. Hän on sanavalmis, perusteleva ja tehokas tekijä.

 

Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat ry. ehdottaa Taina Timonen-Keskimäkeä ÄOL:n hallituksen jäseneksi. Timonen-Keskimäki työskentelee Kouvolassa Kuusankosken lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden sekä psykologian lehtorina. Lisäksi hänellä on suoritettuna erilliset S2-opinnot ja kirjoittamisen opintokokonaisuus. Timonen-Keskimäki on Pohjois-Kymen äidinkielen opettajat ry:n hallituksen monivuotinen jäsen.

Timonen-Keskimäki on ollut ÄOL:n hallituksessa nyt yhden kauden. Hän kuuluu liiton lukioryhmään ja tiedotusryhmään. Hän kokee hallitustyöskentelyn tärkeäksi tehtäväksi ja on vakuuttunut siitä, että vahva liitto on jokaisen äidinkielenopettajan tärkeä tuki yhä vaativammaksi käyvässä työympäristössä. Yhdessä olemme enemmän, Timonen-Keskimäki haluaa korostaa.

Timonen-Keskimäki pitää tärkeänä, että äidinkielen ja kirjallisuuden merkityksestä käydään aktiivista keskustelua yli oppiainerajojen, sillä oppiaineemme hallinta on hänen mielestään pohja muulle oppimiselle. Erityisesti muuttuvassa lukiossa on tunnustettava äidinkielen ja kirjallisuuden rooli sekä tärkeänä yleissivistävänä aineena että muita oppiaineita tukevana opetuksen kivijalkana. Kirjallisuutta pääaineenaan opiskellut Timonen-Keskimäki on erityisen kiinnostunut kirjallisuuden opetuksen kehittämisestä.