ÄOL:n puheenjohtajan Jaakko Sarmolan kirjoitus Helsingin Sanomissa 2.10.2021

7.10.2021

Mielipide|Lukijan mielipide

Jääkö työ lukutaidon edistämiseksi ilman riittävää taloudellista tukea?

Olen tavattoman huolissani siitä, että valtion talousarvioluonnoksen mukaan suuri osa tästä tärkeästä työstä uhkaa jäädä toteuttamatta.

2.10. 2:00

MONILUKUTAITOISIA osaajia tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassamme. Tarvitsemme kielenkäyttäjiä, jotka osaavat tulkita ja arvioida lukemaansa ja jotka osaavat tuottaa erilaisia tekstejä. Kielenkäyttäjiä, jotka osaavat omaksua ja välittää tietoa ja tunnistaa tunteita.

Monipuolista lukutaitoa tarvitaan myös kaikkeen oppimiseen. Lukutaito on olennainen osa itsetuntemuksen, luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Se on välttämätön taito yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret ovat vuosien ajan olleet kansainvälistä kärkeä, kun lukutaitoa on mitattu. Viime vuosina heikkoja lukijoita on ollut entistä enemmän ja lahjakkaita lukijoita entistä vähemmän.

Onneksi heikentymiskehitykseen on havahduttu, ja parhaillaan laaditaan kansallista lukutaitostrategiaa ensi vuosikymmenelle. Se on arvokasta työtä, josta sekä poliitikkojen että työelämän osapuolten tulee olla kiinnostuneita: strategia ei saa jäädä paperiksi papereiden joukkoon, vaan toimeenpanoon on osoitettava rahoitus.

Tärkeää on, että hallitusohjelmaan kirjattu Lukuliike saa jatkaa toimintaan. Se on jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten lukutaitoa. Esimerkiksi viime vuonna käynnistyneiden Lukuliike koulussa ja Lukeva kunta -ohjelmien tulevaisuus tulee taata. Niissä tehdään käytännön työtä lukutaidon kohentamiseksi.

Olen tavattoman huolissani siitä, että valtion talousarvioluonnoksen mukaan suuri osa tästä tärkeästä työstä uhkaa jäädä toteuttamatta. Budjetissa ei ole varattu rahaa Lukuliikkeen toiminnan jatkumiseen enää ensi vuonna.

Lukutaidon edistäminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävämme. Siihen tarvitsemme edelleen valtion taloudellisen tuen.

Jaakko Sarmola

puheenjohtaja, Äidinkielen opettajain liitto ry