Vuosikokoustiedote 2021

16.1.2021

Äidinkielen opettajat: laadukkaasta opetuksesta on huolehdittava poikkeusoloissakin

Äidinkielen opettajat: laadukkaasta opetuksesta on huolehdittava poikkeusoloissakin

Laadukas opetus on yksi kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien tärkeimmistä tehtävistä. Taloudellisten vaikeuksien seurauksena korkeatasoisen opetuksen antaminen on yhä vaikeampaa. Toiminnan ja talouden leikkauksista kärsivät aina ensin palveluiden käyttäjät eli lapset ja nuoret.

Vaikka osalla opetuksen järjestäjistä epäilemättä on taloudellisia vaikeuksia, ei ole lasten eikä nuorten tehtävä toimia näiden talkoiden maksajina. Sen sijaan koko yhteiskunnan pitää huolehtia yhdessä siitä, että lasten ja nuorten elämä on vaikeista oloista huolimatta mahdollisimman turvallinen. Opettajat ovat yhä taitavia ja motivoituneita. Työn tekemisen edellytykset uhkaavat heiketä merkittävästi, jos poikkeusoloja käytetään verukkeena opetuksen laadun heikentämiseen tai määrän vähentämiseen – puhumattakaan opettajien lomautuksista poikkeusolojen aikana.

Laadukas opetus tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille. Sen vuoksi Äidinkielen opettajain liitto haluaa, että myös vuonna 2021 Suomessa annetaan parasta mahdollista opetusta. Koronan mukanaan tuomiin haasteisiin on reagoitava, ja yksi keskeisistä keinoista on varmistaa riittävä opetus ja sen korkea laatu.

Kouluissa ja muissa oppilaitoksissa koronan jälkiä paikkaillaan vielä pitkään. Tähän työhön tarvitaan aikaa, rahaa ja yhteiskunnan tuki.