KUTSU ÄIDINKIELEN OPETTAJAIN LIITTO RY:n VUOSIKOKOUKSEEN 2021

8.12.2020

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous pidetään 16.1.2021 alkaen kello 10.00 zoom-etäyhteydellä.

Ilmoittautumislomake aukeaa tästä.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksessa vahvistetaan menneen kauden toimintakertomus ja päätetään liiton linjasta, toiminnan painopisteistä ja taloudesta vuodeksi eteenpäin sekä hyväksytään kuluneen kauden tilinpäätös.

Kokous valitsee kolme jäsentä ÄOL:n hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Terhi Davies, Ulla Lauhava ja Saija Leiding, joista Davies ja Leiding ovat edelleen vaalikelpoisia.

Uudet ehdokkaat esitellään Virkkeessä ja verkosivuilla. Liiton jäsenet voivat asettaa omia ehdokkaitaan myös kokouksessa. Vuosikokouksessa vaalikelpoisia, ääni- ja puhevaltaisia ovat kaikki kokoukseen ilmoittautuneet ÄOL:n jäsenet.

Ilmoittautuminen kokoukseen on välttämätön, jotta voimme lähettää linkin kokoukseen.

Äidinkielen opettajain liitto ry:n hallitus

 

 

Ehdotuksia hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle

 

Pirkanmaan äidinkielen opettajat ry. esittää Terhi Daviesia Äidinkielen opettajain liitto ry:n hallituksen jäseneksi ja toivoo hänen jatkavan hallituksessa tulevalla toimikaudella.

Terhi Davies työskentelee äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana sekä S2-opettajana Tampereen lyseon lukiossa. Hän opettaa sekä IB-linjalla että kansallisessa lukiossa. Davies on uransa aikana ehtinyt saada monipuolista kokemusta koulutuksen kentästä työväenopistosta yliopiston kielikeskukseen ja ammattikorkeakoulusta aikuislukioon. Hän on aina aktiivisesti mukana oppiaineensa kehittämisessä. Vuonna 2010 lyseon lukion äidinkielen opettajat saivat Pirkanmaan Vuoden avoin oppimiskulttuuriteko -palkinnon. Davies on myös toiminut useita vuosia digimentorina ja osallistunut erilaisiin koulukirjaston kehittämishankkeisiin. Hän on saavuttanut laajan näkökulman oppiaineeseensa myös kansainvälisissä IB-koulutuksissa.

Terhi Davies on ollut jäsenenä ÄOL:n hallituksessa toimikausina 2018–2020. Hän on toiminut myös lukioryhmän puheenjohtajana. Hän on mukana tuottamassa oppimateriaalia ÄOL:n ja SKS:n toimittamaan Äly-oppimisympäristöön, jossa julkaistaan uuden opetussuunnitelman mukaiset oppimateriaalit. Terhi Davies on myös Pirkanmaan äidikielen opettajat ry:n hallituksen jäsen.

Terhi Davies on tarmokas ja aikaansaava opettaja. Hän on aktiivinen verkostoituja, kollegana ja opettajana empaattinen ja aina valmis auttamaan ja tekemään yhteistyötä.

Turun seudun äidinkielenopettajat ry. esittää ÄOL:n hallituksen jäseneksi yhdistyksen puheenjohtajaa Merja Laine-Sjöströmiä.

Merjalla on menossa 15. vuosi peruskoulun sekä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Suomen kristillisessä yhteiskoulussa, Kaarinassa. Hän on opettanut myös nuoria maahanmuuttajia lukioon valmistavassa koulutuksessa sekä valmentanut aikuisia maahanmuuttajia työhön valmentavilla kursseilla, joten kokemusta ja näkemystä on kertynyt monipuolisesti.

Merja on ollut mukana Turun seudun äidinkielenopettajien yhdistyksen hallituksessa neljä vuotta, joista kolme viimeisintä innovatiivisena ja asioihin perehtyvänä puheenjohtajana. Syksyisin hän on haastanut itseään myös messuosastomme vetäjänä Turun kirjamessuilla ja organisoinut tehokkaasti kolmen päivän kirjailijahaastattelut sekä ylläpitänyt suhteita kustantamoihin – Merjan kanssa on ilo tehdä yhteistyötä ja hän luo ympärilleen lämpöistä ilmapiiriä. Kirjallisuuden lisäksi arvioinnin kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen opetuksessa saavat niin ikään Merjan innostumaan, ja koulunsa apulaisrehtorina hän on vastuussa LOPS2021-työskentelystä sekä pedagogisesta kehittämisestä.

 

ÄOL:n ammatillinen työryhmä ehdottaa hallitukseen Saija Leidingiä, joka toimii lehtorina digitaalisen pedagogiikan tiimissä Stadin AO:ssa. ÄOL:n Ammatillisen ryhmän puheenjohtajana toimiessaan Leiding on luonut hyvät yhteistyösuhteet niin Opetushallitukseen kuin OAJ:hin. Leiding on perehtynyt ammatillisen koulutuksen nykytilanteeseen monelta kantilta ja on kyvykäs ratkomaan sekä opettajien työhön että opiskelijoiden tasavertaiseen kohteluun liittyviä haasteita.

Saija Leiding on ollut ÄOL:n hallituksen jäsen yhden kolmivuotiskauden. Hän on aktiivisesti mukana myös liiton tiedotusryhmän toiminnassa.