Karvin materiaalia perusopetuksen päättövaiheen arviointiin on julkaistu

27.10.2020

Karvin verkkosivuilla on materiaalia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien alueellisiin koulutustilaisuuksiin. Perusopetuksen päättövaiheen arviointiin liittyvät diat ovat vapaasti paikallisyhdistysten käytettävissä.

 

https://karvi.fi/esi-ja-perusopetus/oppimistulosten-arvioinnit/aidinkielen-ja-kirjallisuuden-oppimistulosten-arviointi-perusopetuksen-paattovaiheessa/