Talvipäivien kokoustiedote: Yleissivistys ja dialogisuus kuuluvat yhteen

19.1.2020

Äidinkielen opettajain liiton vuosikokous antoi kokouksessaan 19.1.2020 seuraavan kokoustiedotteen.

Yleissivistys ja dialogisuus kuuluvat yhteen

 

Yleissivistystä ei ole ilman inhimillistä dialogia. Äidinkielen opettajain liitto pitää tärkeänä, että jokaisella lapsella ja nuorella on taidot ja rohkeus osallistua vuorovaikutukseen ja vaikuttaa maailmaan ympärillään. Dialogisiin taitoihin kuuluvat esimerkiksi avoimuus, muiden ihmisten aito kohtaaminen ja itselle vieraiden mielipiteiden ymmärtäminen. Jokaisella meistä tulee olla rohkeus käyttää vuorovaikutustaitojaan ja riittävät valmiudet osallistua rakentavasti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Äidinkielen opettajain liitto katsoo, että vuorovaikutukseen ja dialogiin perustuvat taidot ovat olennainen osa yleissivistystä ja tulevaisuuden osaamista. Tärkeitä taitoja ovat esimerkiksi sinnikkyys, peräänantamattomuus ja kyky edistää omia tavoitteita. Taitojen hankkiminen vaatii pitkäjänteistä paneutumista ja aikaa. Siksi jokaisella suomalaisella nuorella on oltava mahdollisuus riittävään ohjaukseen ja tukeen myös vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

Äidinkielen opettajain liitto muistuttaa, että paikallisellakin tasolla tulee huolehtia siitä, että aikaa on riittävästi dialogiin ja nuoren kasvuun kohti sivistynyttä, eettistä kansalaisuutta. Jokainen nuori tarvitsee aikaa ja tukea oman itsensä ja oman äänensä löytämiseen.