Kutsu Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokoukseen 2020

5.11.2019

Äidinkielen opettajain liitto ry:n vuosikokous pidetään 19.1.2020 klo 10.00 Lyseonpuiston lukiossa, Ruokasenkatu 18, Rovaniemi.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Vuosikokouksessa vahvistetaan menneen kauden toimintakertomus ja päätetään liiton linjasta, toiminnan painopisteistä ja taloudesta vuodeksi eteenpäin sekä hyväksytään kuluneen kauden tilinpäätös. 

Kokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja kolme jäsentä hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Puheenjohtaja Sari Hyytiäinen ja varapuheenjohtaja Jaakko Sarmola ovat molemmat vaalikelpoisia. Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Karl Grünn, Hanna Rahko ja Panu Saarnivaara, joista Grünn ja Rahko ovat edelleen vaalikelpoisia.

Uudet ehdokkaat esitellään Virkkeessä 4/2019. Liiton jäsenet voivat asettaa omia ehdokkaitaan myös kokouksessa. Vuosikokouksessa vaalikelpoisia, ääni- ja puhevaltaisia ovat kaikki ÄOL:n jäsenet.

 

Helsingissä 5. marraskuuta 2019

Äidinkielen opettajain liitto ry:n hallitus