Vuoden äidinkielen opettajaksi Sanna Södervik Kouvolan seudun ammattiopistosta

18.1.2019


Vuoden äidinkielen opettajaksi on valittu Sanna Södervik. Hänet palkittiin Äidinkielen opettajain liiton talvipäivillä Kouvolassa 20.1.2019. Södervik on monipuolinen äidinkielenopettaja. Hän on työskennellyt Iitin lukiossa vuosina 2007–10. Vuodesta 2010 alkaen hän on opettanut Kouvolan seudun ammattiopistossa päätoimisena tuntiopettajana ja S2-opettajana.

Södervikillä on äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyden lisäksi monikulttuurisuuteen erikoistuneen vastuuopettajan koulutus sekä ammatillisen erityisopettajan pätevyys. Työssään hän vastaa omalta osaltaan maahanmuuttajahakijoiden kielikokeesta ja tekee tiivistä yhteistyötä pajatoiminnan ja erityisopetuksen kanssa. Lisäksi hän on ollut mukana ammatillisen reformin toteutuksen suunnittelussa.

Viime vuonna hän herätteli opiskelijoidensa lukumotivaatiota Sanat haltuun -hankkeen avulla. Hankkeessa Lukukeskus järjesti UPM:n tuella 100 toiminnallista lukutaitotyöpajaa ammattikoulujen teknisten alojen opiskelijoille.

Södervik on ollut mukana Äidinkielen opettajain liiton paikallisyhdistyksen toiminnassa aktiivisesti jo vuosien ajan. Paikallisyhdistyksessä hän on tuonut esille ammatillisen koulutuksen äidinkielen ja viestinnän opetuksen nykytilannetta.

Ammatillisen opetuksen uudistuksessa Södervik sanoo pitävänsä äidinkielen ja muiden kaikille yhteisten opintojen puolta, jotta ne säilyisivät laadukkaina ja määrältään riittävinä. Kaikessa opetuksessa, uudistusten keskelläkin, tärkeää Sanna Södervikille on kohtaaminen ja vuorovaikutus.