Kotoutuminen vaatii maassa puhuttavien kielten opiskelua

28.9.2018

Rehtori Petri Vuorinen perustelee englanninkielisen yo-tutkinnon tarpeellisuutta (HS Mielipide 18.9.) sillä, että suomea tai ruotsia puutteellisesti osaavat, eri kulttuuritaustoista tulevat, akateemisesti suuntautuneet nuoret eivät pääse peruskoulun jälkeen lukioon tai IB-linjalle ja syrjäytyvät.

 

IB-lukioissa opetetaan A1-kieltä, siis opiskelijan äidinkieltä tai Finnish B:tä, ja kirjallisuutta pakollisina opintoina kaikkiaan joko 8 tai 12 kurssia, kun tavallisessa suomalaisessa lukiossa on vain 6 pakollista ja 3 syventävää. On siis selvää, että taidot pääsevät IB:llä kehittymään huomattavasti tehokkaammin. IB:llä on myös erittäin vahvat kirjallisuuden lukemisen vaatimukset, minkä vaikutusta kielelliseen kehittymiseen ei voi epäillä.

 

Ehdotankin, että englanninkielisen yo-tutkinnon rakentamisen sijaan lisätään niin IB-linjoja ja niihin otettavien opiskelijoiden määrää kuin myös lukion äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomi toisena kielenä oppimäärän kurssien määrää ainakin lähemmäs IB:n tasoa. Parasta olisi, jos kieli ja kirjallisuus olisivat omat oppiaineensa, kuten Virossa ja monissa Keski-Euroopan maissa. Peruskoulun tuntijakoon lisättiin kaksi tuntia ensimmäiseltä kouluvuodelta alkavaa englannin opetusta varten, joten lisääminen ei liene ongelma, vaikka tuntijakoa ei muuten avattaisikaan.

 

Maan virallisten kielten opiskelu on tunnetusti keskeistä kotoutumisessa. On vaikea uskoa, että esimerkiksi Ranskassa vakinaisesti asuva voisi käyttää pelkästään englantia opinnoissaan ja työssään. Toivottavasti näin ole myöskään Suomessa.

 

Suomessa pitäisi myös panostaa huomattavasti nykyistä paremmin oman äidinkielen opetukseen. Maahamme tulijoilla on moninainen kielitausta - harvan äidinkieli on englanti. Oman äidinkielen tukeminen vahvistaa myös muuta oppimista.

 

Sijoitetaan ne noin 300 000 euroa, jotka vuosittain menisivät englanninkielisen yo-tutkinnon kuluihin, järkevämmin. Tuetaan kotoutumista hyvillä suomen tai ruotsin opinnoilla ja edistetään kansainvälistymistä vahvalla ja monipuolisella vieraiden kielten opiskelulla, opiskelijavaihdolla ja eri kulttuureihin tutustumisella.

 

Sari Hyytiäinen

puheenjohtaja

Äidinkielen opettajain liitto ry