Materiaalia väittelytaidon opettamiseen: Väittelytaito vastalääkkeenä valeuutisille ja somekohuille

5.9.2018


Valeuutisten ja somekohujen maailmassa yksilöillä on yhä korostuneempi vastuu siitä, millaisen tiedon varaan he mielipiteensä rakentavat. Väittelytaidon oppiminen pohjautuu perinteiseen opetusmenetelmään, jolla argumentoinnin ja asiakokonaisuuden hahmottamisen lisäksi harjaannutetaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen nojaavaa kommunikointia.

Miten nuoret oppivat navigoimaan jatkuvassa tietovirrassa? Entä miten argumentointia voidaan harjoitella yhdessä?

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry ProFur ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry ovat yhteistyössä tuottaneet sisältöä ainutlaatuista väittelytaidon oppimateriaalia varten. Pedagogisen materiaalin on toteuttanut Äidinkielen opettajain liiton kaksi äidinkielenopettajaa. Väittelytaidon oppimateriaali on tarkoitettu pääosin 8. ja 9. luokan oppilaille.

Väittelytaidon oppimateriaali tarjoaa oppilaille ja opettajalle kaksi toisistaan poikkeavaa näkökulmaa. Faktojen lisäksi oppimateriaali sisältää taustaa väittelystä ja sen historiasta sekä tietoa siitä, miten oppimateriaalia voidaan parhaiten käyttää ryhmätyöskentelyyn.

Materiaaliin pääsee jäsensivuiltamme.