ÄOL:n kokoustiedote: Suomen kieltä arvostettava

21.1.2018

Suomen kieli on säilytettävä sivistyskielenä. Tärkeä osa sivistyskielen asemaa yhteiskunnassa on koulutuksen kieli. Jotta analyyttinen ajattelu kehittyy, on ehdottoman tärkeää lukea ja kirjoittaa riittävästi äidinkielellään.

Lapsi ja nuori ottaa äidinkieltään haltuun koko opiskelupolkunsa ajan. Kun hallitsee yhteisen yleiskielen, voi hoitaa asioitaan ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kieli on kaiken elämänhallinnan väline.

Viime aikoina on noussut esiin huoli erityisesti lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisestä ja suomenkielisen ylioppilastutkinnon asemasta. Ratkaisu ei ole heikentää suomen kielen asemaa sivistyskielenä entisestään, vaan päinvastoin äidinkielen opiskelulle pitää taata riittävät resurssit kaikilla koulutuksen asteilla.