Äidinkielen opettajat valitsivat vuoden opettajiksi tamperelaisen työparin

21.1.2018

Äidinkielen opettajain liitto on valinnut vuoden 2018 vuoden äidinkielen opettajiksi työparin, johon kuuluvat lehtorit Tuija Leppäharju ja Teija Ärling Hatanpään lukiosta.

Tuija Leppäharju ja Teija Ärling ovat pitkän linjan pidettyjä opettajia, jotka ovat työskennelleet lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen kehittämiseksi niin paikallistasolla kuin opetussuunnitelmatyössäkin. He ovat osallistuneet vahvasti Pirkanmaan äidinkielen opettajien paikallistoimintaan ja vetäneet muun muassa lukioiden äidinkielen opettajien ainetiimiä. Lisäksi he ovat kehittäneet opetusmateriaalia ja toimineet monien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi opiskelevien harjoitteluohjaajina vuosien varrella.
 
Tuija Leppäharju ja Teija Ärling ovat monipuolisia äidinkielen opettajia: he osaavat kannustaa opiskelijoitaan lukemaan sekä kaunokirjallisuutta että muita tekstejä ja samalla innostaa heitä harjoittelemaan erilaisten tekstien kirjoittamista. Ei siis ihme, että heidän oppilaansa ylittävät itsensä ylioppilaskokeissa vuosi toisensa jälkeen. Leppäharju ja Ärling tekevät myös jatkuvasti töitä tutustuttaakseen opiskelijansa monipuolisesti teatteri- ja muuhun kulttuurielämään. Lisäksi parivaljakko on musiikkiteatterilinjan produktioissa tehnyt mittavaa työtä luovan kirjoittamisen opetuksen kehittämiseksi. He työskentelevät suurella sydämellä.
 
Leppäharju ja Ärling ovat tehneet erinomaista työtä myös lukion suomi toisena kielenä -opetuksen kehittämiseksi. He ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä koulupolkua opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on vielä kehittymässä. He ovat osoittaneet, että kun suomen kieltä opetetaan laajasti, mukaan lukien myös eri oppiaineiden sanastot ja rakenteet, oppilaat eivät joudu kärsimään koulutusviiveestä vaan saavat myönteisen selviytyjän roolin koulupolullaan.
 
Tuija Leppäharju ja Teija Ärling ovat tiimityön edelläkävijöitä ja sen ilmentymiä: kumpikin osapuoli täydentää toistaan, ja parhaat oppimistulokset saadaan aikaan vahvalla yhteistyöllä.