Uusi Puhvi-koe on valmistunut ja tilattavissa!

14.9.2017

Lukuvuoden 2017–2018 lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen puheviestintätaitojen päättökokeen eli Puhvi-kokeen voi nyt tilata osoitteella julkaisut@oph.fi. Koe on maksullinen (19.50), joten tilausviestissä tulee ilmoittaa riittävät tilaaja- ja laskutustiedot. Koe lähetetään pdf-muodossa tilaajalle.

Tästä syksystä alkaen kokeen arviointioikeus laajenee siten, että kokeen voivat arvioida sen arviointiin ja kriteereihin perehtyneet äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat. Arviointiin voi perehtyä erillisessä koulutuksessa tai tutustumalla koevihkon ohjeisiin ja kokeen arvioinnin tueksi on laadittuun materiaaliin Opetushallituksen Edu.fi-palvelussa.

Joulukuun 12.–13. päivinä Opetushallitus järjestää Puhvi-kokeen toteuttamiseen ja arviointiin perehdyttävän koulutuksen. Koulutuksen nimi on Draamasta Puhviin – näkökulmia puhe- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen, ja se jakautuu draama- ja Puhvi-rinnakkaisryhmiin. Lisää tietoja koulutuksesta OPH:n koulutuskalenterissa.