Lausunto ylioppilastutkinnon kehittämiseen

30.5.2017

Äidinkielen opettajain liiton lausunto OKM:n asettaman työryhmän raporttiin Gaudeamus igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen