Ylioppilastutkintolautakunta on antanut uuden tiedotteen äidinkielen sähköisestä ylioppilaskokeesta.

14.3.2017


Tiedote täydentää keväällä 2016 julkaistua tiedotetta. Tiedotteessa kuvataan monimuotoisiin eli multimodaalisiin aineistoihin liittyviä piirteitä ja aineistoihin viittaamisen käytänteitä sähköisessä ylioppilaskokeessa. Tiedotteen loppuosa vastaa niihin kysymyksiin, joita on esitetty äidinkielen sähköisessä kokeessa kirjoitettavien tekstien otsikoinnista, kappalejaosta ja suositeltavasta pituudesta.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/aidinkieli_tiedote_2017_fi.pdf