Seinäjokinen Hanna Rahko vuoden äidinkielenopettajaksi

15.3.2017


Äidinkielen opettajain liitto on valinnut vuoden 2017 äidinkielenopettajaksi lehtori Hanna Rahkon Seinäjoelta.

Hanna Rahko on työllensä omistautunut, innostunut ja innostava peruskoulun yläkoulun opettaja, opetuksen kehittäjä ja uudistaja. Hän työskentelee Seinäjoen lyseossa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina ja apulaisrehtorina. Äidinkielen ja kirjallisuuden lisäksi hän on opettanut S2:ta ja toiminut erityisopettajana, hänellä on myös luokanopettajan koulutus.

Hanna Rahko on sydämeltään ennen muuta yläkoulun opettaja, teini-ikäisten oppilaiden ”äikän maikka”. Hän on myös oman koulunsa tukioppilaiden ohjaaja ja oppilaskunnan vastaava opettaja, joka kantaa huolta paitsi oppilaidensa oppimisesta myös muusta hyvinvoinnista koulussa. Vuosina 2012–14 Hanna Rahko koordinoi Opetushallituksen rahoittamaa Koulujen yhteiset kerhot -hanketta kotikaupungissaan. Hankkeen ideana on tarjota kaupungin kaikille peruskoululaisille avoimia kerhoja, joihin oppilaat voivat osallistua riippumatta siitä, mikä on heidän oma koulunsa.

Erityisen kiinnostunut Hanna Rahko on opetuksen kehittämisestä. Hän on kuulunut Äidinkielen opettajain liiton perusopetusryhmään vuodesta 2009 ja ollut mukana laatimassa 9. luokan valtakunnallisia kokeita. Lisäksi hän on toiminut puheenjohtajana äidinkielen ja kirjallisuuden maakunnallisessa opetussuunnitelmaryhmässä vuosina 2014 – 2016. Valtakunnallistakin huomiota saaneessa opetussuunnitelmatyössä oli mukana 18 eteläpohjalaista kuntaa. Seinäjoen kaupungin ops-ryhmässä hän jatkaa edelleen. Hanna Rahko on myös ollut mukana rakentamassa lukuisia kaikille opettajille tarkoitettuja maakunnallisia koulutuspäiviä.

Hanna Rahko on realistinen ja rohkea tulevaisuuden tekijä joka ei pelkää tarttua suuriinkaan haasteisiin.