Juhlien alkua odotellessa

28.11.2022


Miten opettaja jaksaa? Miten koulussa voidaan? Miten oppilaat pärjäävät? Mitä pitäisi tehdä Pisa-tuloksille?

Tämän vuoden aikana olen vastannut useisiin kyselyihin siitä, missä kunnossa suomalainen koulu, oppilaat ja opettajat ovat. Ikään kuin jossakin olisi vasta nyt havahduttu huomaamaan, että jotain pitäisi tehdä. Tai olisi pitänyt tehdä jo selvästi aiemmin.

Olen parhaani mukaan havainnollistanut opettajien työmäärän kasvua ja sitä, kuinka opettajien aika kuluu yhä enemmän aivan muuhun kuin oppilaiden kohtaamiseen opetustilanteissa. Olen keskustellut siitä, kuinka opettajia ja koulua kohtaan asetetaan yhä kohtuuttomampia odotuksia. Olen selittänyt, kuinka toimintaa ohjaavia asiakirjoja on aina vain enemmän, mutta samalla normiohjaus on liian tulkinnanvaraista.

Samoin olen ottanut puheeksi koulujen toimivallan kuvitellun laajenemisen: Koska koulu on jatkuvasti läsnä lasten ja nuorten arjessa, sitä on alettu pitää ratkaisijana tilanteissa, joissa sillä ei ole tosiasiallista toimivaltaa. Ja kun muiden alojen ammattilaisia ei ole tarpeeksi, koulua pidetään helppona paikkana, jolle voi sysätä asiat hoidettaviksi.

Yhtä lailla tämän vuoden keskustelujani on leimannut huoli osaamisen laskusta. Pisa-tulokset ovat johdatelleet muutkin suomalaiset kiinnostumaan siitä, mitä koulussa tehdään. Tai mitä siellä pitäisi tehdä. Nopeita ratkaisuja ei ole, mutta se ei ole syy olla ryhtymättä mihinkään.

Lukutaidon heikentymiseen on reagoitava muutenkin kuin projekteja perustamalla. Olennaisinta on uudistaa koulujen arkea sellaisin keinoin, jotka jokainen oppilas ja opettaja huomaa. Kiiltäväkantisilla julkaisuilla ja kaunopuheisilla seminaareilla osaamistasoa ei nosteta. Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen pitää aloittaa, ja tuntijakoa tulee muuttaa.

Ensi vuonna yhteinen liittomme juhlii merkkivuottaan. Osana juhlallisuuksia saamme kohdata toisiamme erilaisissa tilaisuuksissa, joiden siis toivon olevan jotakin muuta kuin kaunopuheisia seminaareja. Tammikuussa tapaamme juhlavissa merkeissä Talvipäivillä Oulussa, ja lisäksi alkaa vuoden kestävä studia generalia -etäluentosarjamme.

Liittomme juhlii myös työn merkeissä. Pidämme huolta jäsentemme eduista. Korotamme ääntä silloin, kun sille on tarve. Ja vaikutamme tyylikkäästi taustalla silloin, kun se toimii parhaiten. Ja havahdutamme suomalaiset huolehtimaan koulun kehittämisestä.

Omasta ja liittomme puolesta toivotan onnekasta joulua ja toiveikasta tulevaa vuotta!

Jaakko Sarmola
varapuheenjohtaja