Opettajan asialla

9.5.2022


Opettajien etuja pitää valvoa monin eri tavoin. Tavoitteena on, että opettajakin saa pitää kiinni oikeudestaan turvalliseen arkeen ja hyvää työhön.

Edunvalvonta ei ole mitenkään yksiselitteistä eikä yksinkertaista. Meidän opettajien kohdalla ensimmäinen vaikeus syntyy siitä, että työn käsite ei ole kaikille yhteinen. Määrittelemme ehkä itse oman työmme sisällöt eri tavalla kuin kollegamme. Puhumattakaan siitä, mitä ympäröivä yhteiskunta ajattelee työmme sisällöistä.

Toinen vaikeus syntyy siitä, että työajan käsite ei ole kaikille yhteinen. Kun työaikaa ei ole selkeästi määritelty eikä rajattu, valuu työn tekeminen liian helposti vapaa-ajalle.

Joskus työskentelyä opettajien hyväksi on vaikea tunnistaa edunvalvonnaksi. Opettajien työn sisältöihin vaikuttaminen on tästä yksi esimerkki. Työn sisältöihin vaikutetaan esimerkiksi silloin, kun puhutaan opetussuunnitelmien perusteista, tuntijaosta ja lainsäädännöstä. Myös erilaiset kehittämishankkeet kuuluvat tähän kokonaisuuteen, jota kutsutaan koulutuspoliittiseksi edunvalvonnaksi.

Liian usein vain sopimus- ja raha-asioita on pidetty edunvalvontana. Yhä useammin koulutuspoliittinen vaikuttaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin palkkaedunvalvonta. Opettajien työoloihin vaikuttaminen on hyvin laaja kokonaisuus.

Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen on liittomme toiminnan ydintä. Teemme sitä yksin ja yhteistyössä muiden pedagogisten järjestöjen ja OAJ:n kanssa. Teemme sitä myös silloin, kun emme voi tehdä työtämme näkyvästi – monesti valmisteluvaiheet ovat luottamuksellisia.

Tänä keväänä olemme nähneet harvinaisen voimannäytteen opettajien valtakunnallisesta edunvalvonnasta, kun eri puolilla Suomea opettajat ovat olleet lakossa. Lakko sinänsä ei koskaan ole tavoite. Hyvä sopimus on. Myös opettajat tarvitsevat sopimuksen, joka turvaa ostovoiman ja palkkatason.

Opettajillakin on oikeus lakkoon, eikä lakko ole onnistunut, jos se ei ole näkynyt arjessa mitenkään. Lakko onkin näkynyt: sen aikana kasvatus, opetus ja koulutus ovat jääneet antamatta. Moni koulu on joutunut pitämään ovensa suljettuina. Näin siitä huolimatta, että lakko ei ole suunnattu oppilaita eikä opiskelijoita vastaan.

Tämäkin on edunvalvontaa ja opettajan asialla olemista. Opettajat työskentelevät päivittäin yhteisen hyvinvoinnin, osaamisen, sivistyksen ja tasa-arvon puolesta. Kun sopimusehdot ja palkkataso ovat kohdallaan, riittää opettajien tehtäviinkin tekijöitä. Joskus etujemme puolustamisessa tarvitaan (valitettavasti) äärimmäisiäkin keinoja.

Jaakko Sarmola
varapuheenjohtaja