Kotikonttorista kuultua

18.2.2021


Vähänpä ihminen osaa tulevaa aavistella. Viimeksi Virkkeeseen kirjoittaessani toivoin parasta, pelkäsin pahinta. Ja niinhän siinä kävi: päivät kotikonttorissa jatkuvat. Meillä Kouvolassa toisen asteen etäopetus jatkuu ainakin tammikuun loppuun – jatkosta ei ole tätä kirjoittaessani tietoa. Ainakin yo-kirjoitusten ajaksi lukiolaisten on määrä siirtyä uudelleen etätyöskentelyyn.

Nyt kun alkaa tuntua, että etäopettamisesta on tullut jonkinlainen "uusi normaali", olen tiedostunut siitä, miten tärkeää sekä opettajan että opiskelijan kannalta on opetuksen huolellinen suunnittelu. On osattava keskittyä olennaiseen, etteivät sekä opettaja että opiskelijat uuvu aivan täysin. On yritettävä pitää yllä myös vuorovai- kutus- ja ryhmätyötaitoja vaihtelevin työtavoin. Kiitos Zoomin ryhmähuoneiden!

Pidimme lauantaina 16.1. ÄOL:n historian ensimmäisen verkkovuosikokouksen Zoomin kautta. Se onnistui mainiosti; teknisiä ongelmiakaan ei ilmaantunut. Noin tunnissa oli koko paketti käsitelty. Jäin kuitenkin kovasti kaipaamaan talvipäiviin ja muihin koulutuspäiviin liittyvää aivan olennaista asiaa: keskustelua, tuttujen kasvokkaista tapaamista, verkostoitumista. Oli todella harmittavaa, että Helsingin seudun äidinkielen opettajien pitkälle suunnitellut talvipäivät, joita oli aikomus viettää Tikkurilan lukiossa Vantaalla, jouduttiin peruuttamaan! Toivotaan, että vuoden päästä elämämme toisenlaista aikaa ja tapaamme Jyväskylässä talvipäivillä.

Vuosikokouksessa on ollut tapana julkaista kokoustiedote, jossa nostetaan esiin liiton kanta ajankohtaiseen oppiainettamme koskevaan aiheeseen. Tällä kertaa tiedotteessa korostettiin koulutuksen laadun ja resurssien tärkeyttä poikkeusoloissa selviämisessä. Tiedote on luettavissa liiton kotisivulla ja FB-sivulla.

Vaikka kaipaamme jo tavalliseen lähiopetukseen, etä- ja monimuoto-opetus ovat kuitenkin tulleet jäädäkseen ja niihin liittyvää tietoa ja taitoa on kertynyt nyt runsaasti viime kuukausien aikana. ÄOL:n vuoden 2021 vuosikirjakin käsittelee tätä aihealuetta eri kouluasteiden opetuksessa. Myös kevään neuvottelukunnassa lauantaina 17.4. pääsemme jakamaan kokemuksiamme etäopetuksesta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi jätettiin viime elokuussa pitämättä, mutta tänä vuonna se järjestetään – toivottavasti lähitapahtumana – 3.–4.8. Teemana on Hyvinvointia kielestä ja kirjallisuudesta, ja ajankohtaista ohjelmaa on kaikilla kouluasteilla toimiville. ÄOL:n ja SKS:n yhteistyönä tuotettu Koko lukion Äly avautui vuosikokouksessa 16.1. kaikille jäsenillemme. Koulutustilaisuuksia järjestetään vuoden mittaan sekä verkko- että lähitapahtumina (lisätietoa liiton kotisivulla).

ÄOL:n Lukeva koulu on edennyt ripeästi Lukuliikkeessä. Työ kansallisen lukutai- tostrategian laatimiseksi on alkanut, ja strategia luovutetaan opetusministerille vuoden loppuun mennessä. ÄOL on tiiviisti mukana tässä työssä. Lukuliike aloittaa myös uuden pilottihankkeen toisen asteen oppilaitoksissa. Neuvottelukunnassa ja foorumissa kuullaan näistä asioista ajankohtaista tietoa.

Vuosi 2021 on koulutuspoliittisesti tärkeä vuosi: huhtikuussa käydään kuntavaalit, joissa ratkaistaan se, kuinka koulutusmyönteisiä kunnat ovat seuraavat neljä vuotta. Kannustan lämpimästi hakeutumaan ehdokkaaksi kuntavaaleihin – viimeinen ehdokashakemuksen jättöpäivä on 9.3.

Kotikonttorissakin on siis kaikkea muuta kuin pysähtynyttä ja hiljaista – eikä niin ole liiton toimistossakaan. Olemme uuden edessä, sillä pitkän ja upean uran liiton toiminnanjohtajana tehnyt Anne Helttunen siirtyy muihin tärkeisiin tehtäviin ja haemme hänen tilalleen uutta henkilöä 1.8. alkavaan työsuhteeseen. Hakuilmoitus on tässä lehdessä. Suurkiitos, Anne, kaikesta, mitä olet tehnyt liiton hyväksi!

Pirteitä talvipäiviä ja kohti valoa!

Sari Hyytiäinen

puheenjohtaja