Uskottavasti yhteisellä asialla

29.1.2021


Opettajan työ on vaativa asiantuntija-ammatti. Päivittäinen työ vaatii paitsi vankkaa koulutuksen mukanaan tuomaa osaamista, myös työn mukanaan tuomia taitoja. Opettajien työyhteisö on myös vaativa paikka. Olemme päivittäin tekemisissä hyvin erilaisten oppijoiden, heidän läheistensä ja kollegoidemme kanssa. Tässä pyörityksessä jokainen tekee parhaansa ja toivoo, että se riittää. Ja ainakin joskus opettaja saa työstään hämmästyttävää palautetta.

Opettajien edunvalvonta on sekin vaativaa työtä, jota useimmat tekevät sivutoimisesti, harrastuksenaan, vapaa-ajallaan. Joskus siitä maksetaan palkkioita tai kulukorvauksia, mutta suuri osa luottamushenkilöistä toimii ”rakkaudesta lajiin”.

Äidinkielen opettajain liitto valvoo jäsentensä etuja monin tavoin. Olemme edustettuina useissa muissa järjestöissä, työryhmissä, toimikunnissa ja monissa muissa paikoissa. Myös OAJ:ssä. Osassa näistä voimme toimia avoimin kortein, jolloin kuka tahansa voi koska tahansa tarkistaa, kuka sanoi kenelle ja mitä. Joissakin tapauksissa asioita käsitellään suurella luottamuksella, jolloin kaikki käsitelty tieto ei olekaan julkista. Kaikissa paikoissa ÄOL:n edustajat toimivat luonnollisesti aina jäsentensä parhaaksi.

Edunvalvonnan tulee mielestäni aina olla johdonmukaista, perusteltua ja uskottavaa. Johdonmukaisuuden ja perusteltavuuden takeena on liittomme oma toimintasuunnitelma, jonka jäsenemme yhdessä hyväksyivät pari viikkoa sitten vuosikokouksessa. Uskottavuudella tarkoitan sitä, että tavoitteidemme ja vaatimustemme on oltava oikein mitoitettuja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja siihen tahoon, johon kulloinkin haluamme vaikuttaa.

Huomionarvoista on myös se, että edunvalvonta on aina vuorovaikutusta. Kun me liittona neuvottelemme jäsentemme asioista, on pöydässä aina se toinen osapuoli, joka tulee neuvotteluun omine tavoitteineen. Lopputulos on aina kompromissi – joskus laiha sellainen. Periksiantamattomalla asenteella voittaa harvoin mitään, mutta hyvämaineinen neuvottelija voi joskus toiste voittaa enemmän kuin on uskaltanut edes haaveilla.

Ja vaikka toisin haluaisimmekin, voi joskus käydä niin, että päätökset tehdään joitakin meitä kuulematta. Tämäkin on hyväksyttävä, kunhan vaikeiden päätösten jälkeen jaksamme puolustaa yhteisiä etujamme aiempaa kuuluvammin.

Viestintä on erottamaton osa kaikkea toimintaa, myös edunvalvontaa. Viime syksystä lähtien olemme liittona uudistaneet viestintäämme etenkin some-kanavissa. Uudistaminen ja uudistuminen jatkuvat yhä, ja toivon, että entistä useampi jäsen löytää meidät ja tietää, mitä teemme.

Ja ehkäpä joskus myös liittomme saa samaa palautetta, josta hämmästyin omalla työpaikallani pari vuotta sitten. Silloin oli ensimmäinen (ja luultavasti ainoa) kerta työurallani, kun opettajat pitivät tiedottamista onnistuneena.

Jaakko Sarmola

varapuheenjohtaja